Morningstar RSS feed


Abonneren op feed Morningstar RSS feed
Morningstar: een vooraanstaande leverancier van beleggingsinformatie wereldwijd.
Bijgewerkt: 1 uur 18 min geleden

Duurzaam beleggen in Japan is geen sinecure

16-07-2019 14:00
Hoewel duurzaam beleggen in populariteit groeit en er steeds meer producten komen die in deze toenemende vraag trachten te voorzien, zijn er nog altijd gebieden waar duurzame beleggers moeite zullen hebben om een geschikt product te vinden. Dit is bijvoorbeeld het geval in opkomende markten en small-caps. Aan dat lijstje kunnen ook Japanse aandelen worden toegevoegd.

Zo zit de verbeterde Morningstar Sustainability Rating in elkaar

16-07-2019 14:00
De Morningstar Sustainability Rating gaat veranderen. De nadruk bij de duurzaamheidsbeoordeling van beleggingen komt te liggen op de mate van (financieel) risico die beleggingen lopen op basis van de ESG-factoren waar ze mee te maken hebben. Daarmee kijkt de beoordeling meer naar de toekomst en krijgt alles wat een bedrijf doet om zijn ESG-profiel te verbeteren een grotere rol.

Nieuwe Morningstar Sustainability Rating bevordert vergelijkbaarheid van portefeuilles

16-07-2019 14:00
De Morningstar Sustainability Rating draait in de nieuwe opzet om het risico dat bedrijven lopen ten aanzien van ESG factoren. Die risico's worden bij de beoordeling vergelijkbaar gemaakt. Dat is een belangrijke vooruitgang die de Morningstar Sustainability Rating nog beter bruikbaar maakt voor beleggers bij het nemen van hun beleggingsbeslissingen.

Fund flows over mei: volatiliteit neemt toe

16-07-2019 14:00
De instroom in beleggingsfondsen in Europa is in mei teruggevallen ten opzichte van het niveau een maand eerder. Fondsbeleggers stapten uit aandelenfondsen, allocatiefondsen en alternatives. Obligatiefondsen kregen te maken met een hogere volatiliteit waarbij beleggers vooral risico-avers handelden. Dit is het Morningstar overzicht van de fondsstromen over de maand mei.

Nieuwe ratingwijzigingen van beleggingsfondsen bij Morningstar

16-07-2019 10:00
De fondsanalisten van Morningstar hebben weer beleggingsfondsen van een nieuwe Morningstar Analyst Rating voorzien of herbeoordeeld met een upgrade of een downgrade. U vindt alle wijzgingen handig bij elkaar in dit overzicht.

Morningstar verbetert de Morningstar Analyst Rating

16-07-2019 10:00
De Morningstar Analyst Rating gaat veranderen. We passen het raamwerk waarop de rating is gebaseerd zodanig aan dat de focus ligt op People, Process en Parent, waarbij Price op een andere, directere wijze een bepalende rol krijgt in de uiteindelijke rating, terwijl Performance niet langer een op zichzelf staande pijler is in ons kwalitatieve raamwerk. Daarnaast worden de ratings niet meer op fondsniveau toegekend, maar op fondsklasse niveau, en we leggen de lat voor actieve fondsen hoger om in aanmerking te komen voor een Gold, Silver of Bronze Morningstar Analyst Rating.

Top-5 Aandelen wereldwijd: Kames aan kop

16-07-2019 10:00
De aandelenmarkten hebben zich in het tweede kwartaal van 2019 volledig hersteld van de correctie die de markten eind 2018 trof. In het afgelopen kwartaal werden de recordstanden van de Amerikaanse beursgraadmeters verder aangescherpt. In de Top-5 van deze week kijken we naar de prestaties van beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen.

Deze drie aandelen kochten de Ultimate Stock Pickers

16-07-2019 10:00
De aankopen van de Ultimate Stock Pickers concentreren zich op de sectoren cyclische consumentengoederen, technologie en financials. In die laatste twee waren de aankopen met de hoogste overtuiging te noteren. Na herweging van hun portefeuilles is cyclische consumentengoederen onderwogen ten opzichte van de S&P 500 index, maar technologie niet meer. Morningstar zet op een rij welke sectoren momenteel overwogen en welke onderwogen zijn bij de 26 toonaangevende fondsbeheerders.

Top-5 nieuwe duurzame beleggingsfondsen: Morgan Stanley de grootste

16-07-2019 10:00
Duurzaam wordt een steeds belangrijker aspect bij het beheren van een beleggingsportefeuille. Daar waar beleggers voorheen enkel oog hadden voor het financiële rendement van een belegging, komen de milieu, sociale en governance prestaties van een beleggingsfonds steeds prominenter op het netvlies van beleggers te staan. Duurzaam beleggen evolueert zo langzaam van niche naar mainstream.

Heeft het vermijden van onverantwoordelijke bedrijven echt effect of niet?

16-07-2019 10:00
Duurzaam beleggen in zijn eenvoudigste vorm begint met het uitsluiten van bedrijven. Maar als veel beleggers bepaalde aandelen verkopen, dan worden die zodanig goedkoper dat ze weer aantrekkelijk worden zodat beleggers met minder scrupules er een mooi rendement mee kunnen maken. Doet de duurzame belegger zichzelf tekort met zijn principiële houding?

Investeren in duurzaam stroom opwekken is sleutel voor groei nutsbedrijven

15-07-2019 11:00
Investeren in duurzame elektriciteitsopwekking is de sleutel voor de toekomstige groei van nutsbedrijven in Europa. De bedrijven die daarin vooroplopen, hebben het beste groeiperspectief en zijn het interessantst voor beleggers. Morningstar neemt de nutssector onder de loep en stelt vast wie de toekomstige winnaars & verliezers zijn.

Top 5 Aandelen Emerging Markets: PGIM aan kop

15-07-2019 09:00
Aandelen uit opkomende landen hebben de goede start van het jaar in de eerste drie maanden niet weten vol te houden in het tweede kwartaal. Met een gering verlies over de afgelopen drie maanden is de achterstand van opkomende landen ten opzichte van ontwikkelde landen opgelopen. China wist in het tweede kwartaal de kar niet te trekken, zoals in het eerste kwartaal. Ook India, Korea en Taiwan lieten het afweten. Daarentegen wist Rusland de sterke opwaartse trend door te trekken.

Marktbarometer juni: positief voor alle Morningstar Style Box segmenten

15-07-2019 09:00
De maand juni is een zeer positief verlopen voor alle segmenten van de Morningstar Style Box. In dit positieve sentiment deden large-cap aandelen het iets beter dan small-caps. Dit is de Morningstar Marktbarometer over juni.

Fonds van de Week: HSBC Euro High Yield Bond

15-07-2019 09:00
Het obligatiefonds HSBC Euro High Yield Bond krijgt een upgrade van de Morningstar Analyst Rating van Silver naar Gold, de hoogst haalbare rating. Het team heeft de onderscheidende strategie deskundig uitgevoerd in verschillende marktomstandigheden en dat heeft een sterk lange-termijn track record opgeleverd. Wel moeten eindbeleggers door de contraire aanpak rekening houden met periodes van underperformance.

Fonds van de Week: Capital Group Global Allocation Fund

15-07-2019 09:00
Een ervaren team dat een bewezen aanpak toepast maken Capital Group Global Allocation Fund aantrekkelijk. De lage kosten en de sterke beleggingscultuur van het fondshuis zijn eveneens sterke punten voor dit mixfonds, dat daarom de hoogst haalbare Morningstar Analyst Rating krijgt: Gold.

Nieuw van Morningstar: de Economic Moat Barometer. Concurrentievoordeel in relatie tot rendement en waardering

15-07-2019 09:00
Als belegger was u al bekend met de maandelijkse Morningstar Marktbarometer, die analyseert hoe de negen segmenten van de Morningstar Style Box hebben gepresteerd. Morningstar voegt daar een dimensie aan toe: de mate van concurrentievoordeel, ofwel de Economic Moat. We bekijken de drie typen Economic Moat in relatie tot rendement en waardering.

Top-5 Strategic Beta: iShares met afstand de grootste

15-07-2019 09:00
De Europese markt voor strategic beta ETF's is een markt die de afgelopen jaren flink in ontwikkeling is geweest. Het beheerd vermogen van dit type fondsen is in negen jaar tijd vertienvoudigd. Ook is het aantal aanbieders en producten flink toegenomen. Een analyse van de strategic beta markt leert dat iShares met afstand de grootste aanbieder is.

Fonds van de Week: BlackRock Global Long/Short Equity Fund

11-07-2019 09:00
Het BlackRock Global Long/Short Equity Fund krijgt een upgrade van Bronze naar Silver omdat het zijn concurrenten voor weet te blijven dankzij verstandige verbeteringen aan de beleggingsstrategie, waardoor de voorsprong op concurrenten behouden blijft. De ervaren beheerders benutten de onderscheidende aanpak ten volle en laten concurrenten in verschillende omstandigheden achter zich, zodat een hogere Morningstar Analyst Rating passend is. 

Duurzaamheid: blik op de toekomst zegt meer dan momentopname

11-07-2019 09:00
Een momentopname zegt lang niet alles over de werkelijke duurzame prestaties van een beleggingsfonds. Daarom verbetert Morningstar de methodiek van de Morningstar Sustainability Rating, zodat de nadruk op de beoordeling van het ESG-risico voor de toekomst komt te liggen.

Ultimate Stock Pickers Index verslaat S&P 500 op lange termijn

11-07-2019 09:00
De Ultimate Stock Pickers Index is de maatstaf die kan bewijzen dat actief beheer en uitgekiende stock picking in staat is om een brede marktindex te verslaan. Maar dat is nog niet zo makkelijk, blijkt uit de stand van zaken over 2019 tot dusver. Over de langere termijn weet de Ultimate Stock Pickers Index echter wel de S&P 500 te verslaan.