Deze pagina wordt u aangeboden door Allianz Global Investors
Allianz Global Investors
Isabel Reuss

Een goed gesprek

Met de grootste vervuilers

De overgang naar een CO2-armere wereld biedt kansen

Vieze sectoren uitsluiten verplaatst slechts het probleem

 

Allianz Global Investors gaat liever een intensieve dialoog aan met vervuilers, dan de grote vervuilende sectoren uit te sluiten. Want daarmee wordt de opwarming van de aarde geen halt toegeroepen.

Portfoliomanager Isabel Reuss van het Allianz Europe Equity Climate Transition-fonds, vindt desinvesteringen in vervuilende sectoren zoals nutsbedrijven, grondstoffen en energie niet de oplossing om klimaatverandering tegen te gaan. Het uitsluiten van complete sectoren verkleint de ecologische voetafdruk van beleggingen, maar doet niets voor het milieu. “Het probleem wordt daarmee verplaatst. De CO2-emissies houden niet op.”

Liever dan een optimale ecologische voetafdruk na te streven voor het Allianz Europe Equity Climate Transition-fonds, staat Reuss voor een goed gesprek met de grootste vervuilers. Het is volgens haar de enige manier om de afgesproken doelen in het klimaatakkoord van Parijs in zicht te houden. Ze moedigt bedrijven actief aan deel te nemen aan de duurzame energietransitie. Niet alleen vanwege de risico’s die het gebruik van fossiele energiebronnen in toenemende mate met zich meebrengen, maar ook omdat de overgang naar een CO2-armere wereld kansen biedt. “Als actieve belegger nemen wij geen genoegen met slechts de duurzaamheidsrapportages van bedrijven, wij willen het ook van het management zelf horen.”

Als voorbeeld van een goed gesprek dat veranderingen kan bewerkstelligen, noemt Reuss ExxonMobil. Daar drong een meerderheid van de aandeelhouders vorig jaar aan op meer transparantie over de risico’s van klimaatverandering voor de olie- en energiereus. Het bedrijf maakte eind mei bekend tegen 2020 de wereldwijde methaanemissies van olie en gas met 15% terug te brengen en die van afgefakkeld gas met 25%. “Wie geen aandeelhouder is, heeft geen stem. Een realistisch prijskaartje hangen aan de CO2-uitstoot heeft bovendien een grotere impact dan desinvesteren in ExxonMobil.”

Aansturen op verbeteringen betekent een grijs gebied verkennen
Isabel Reuss

Op basis van financiële en duurzame criteria worden voor het Allianz Europe Equity Climate Transition-fonds aandelen geselecteerd van ondernemingen, die de minste broeikasgassen uitstoten in vergelijking met concurrenten. Verder komen er in het fonds bedrijven die het meeste hun best doen om hun CO2-uitstoot terug te dringen en ondernemingen die met producten en diensten oplossingen aandragen om opwarming van de aarde tegen te gaan. “Wij maken gebruik van een eigen kwantitatieve ESG-analyse, die te allen tijde aangepast kan worden aan veranderingen in data(providers) en/of nieuwe risico’s en een integraal onderdeel is van het beleggingsproces. ESG-analyse leidt tot een betere inschatting van de risico’s”, zegt Reuss. “Aanvullend maken wij gebruik van kwalitatieve analyse.”

“Aansturen op verbeteringen in plaats van uitsluiten, betekent regelmatig een grijs gebied verkennen”, stelt zij. Bij de productie van cement komt bijvoorbeeld veel CO2 vrij, maar beton is onmisbaar voor de infrastructuur van een meer duurzame economie en een alternatief is er nog niet. “Wij beoordelen cementproducenten op hun energiegebruik en CO2-uitstoot in vergelijking met concurrenten en op afname in CO2-uitstoot in de afgelopen drie jaar. Via engagement sturen wij aan op een duurzamer verdienmodel.”