Obligaties


Europa
Thede Ruest
Vincent Juvyns, JP Morgan AM
ECB, Frankfurt
Bryan Carter, BNP Paribas Asset Management
Mary Pieterse-Bloem en Charles Goodhart
Ewout van Schaick, NN IP
Michael vander Elst, DeGroof Petercam
Kristina Hooper, Invesco
Berlijn, Duitse Bondsdag