Assetallocatie


Hans Betlem
Hoofdeconoom Keith Wade, Schroders
Coen van de Laar
Ralph Wessels, ABN Amro
Witold Bahrke. Foto: YouTube