Assetallocatie


Ralph Wessels
Christophe Boucher, ABN Amro Investment Solutions
Ivan Moen, Optimix
Handelsvloer Wall Street
Rabobank-CIO Han Dieperink