Deze pagina wordt u aangeboden door BNP Paribas AM
BNP Paribas Asset Management
Lisa Beauvilain

Water is het nieuwe broeikasgas

Een acuut risico

In 2025 heeft twee derde van de wereldbevolking last van waterstress

 

Waterrisico’s bedreigen de rendementen van beleggingsportefeuilles meer dan de blootstelling aan CO2. “De risico’s manifesteren zich nu al.”

‘Oorlogen in de volgende eeuw gaan over water’, waarschuwde vicevoorzitter Ismail Seragel van de Wereldbank in 1995 al. Als gevolg van klimaatverandering en vervuiling door scheepvaart en industrie, neemt de zoetwatervoorraad af terwijl de vraag stijgt door de groeiende wereldbevolking. Volgens de Verenigde Naties heeft in 2025 twee derde van de wereldbevolking last van ‘waterstress’, een tekort aan water.

Door het klimaatakkoord van Parijs zijn beleggers alert geworden op het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. “Water is echter mogelijk een groter operationeel en strategisch risico voor portefeuilles dan broeikasgas”, zegt Lisa Beauvilain van Impax Asset Management. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de ESG-research en –analyse van de in duurzaam beleggen gespecialiseerde deelneming van BNP Paribas AM. Ook maakt zij deel uit van de internationale denktank International Institute of Environment and Development.

“Het reduceren van de ecologische voetafdruk is belangrijk voor langetermijnbeleggers. Dit terwijl een tekort of juist teveel aan water zowel een imminent als toekomstig risico is, dat onmiddellijk kan leiden tot waardevernietiging”, aldus Beauvilain. “Bijna ieder bedrijf heeft water nodig, terwijl in sommige delen van de wereld ongekende droogte heerst, zoals momenteel in Cape Town, Californië en Sao Paulo. Wij moeten snel leren begrijpen wat de risico’s van water inhouden voor portefeuilles.”

Waterstrategie sinds 2008

Impax onderzoekt sinds 1999 beursgenoteerde waterbedrijven en heeft sinds 2008 een waterstrategie. Die is gericht op innovatieve bedrijven die zich onder meer bezighouden met het hergebruik van afvalwater, het meten van de waterkwaliteit of ontzilting. Terwijl er veel data beschikbaar zijn over CO2-effecten van beleggingen, verricht het beleggingsteam van Beauvilain vaak pionierswerk. “Wij proberen door analyse en gesprekken met bedrijven te achterhalen welke bedrijfsactiviteiten waterintensief zijn, of hun fabrieken of faciliteiten in delen van de wereld staan waar waterstress dreigt en welk percentage van de omzet is blootgesteld aan waterrisico’s. We moedigen bedrijven aan om die informatie met beleggers te delen. Ze doen dat vooralsnog niet of nauwelijks.”

 

 

Er bestaan tegenwoordig veel goede online tools, die inzichtelijk maken in welk seizoen in welk deel van de wereld er kans op waterstress of droogte is. “Het is bemoedigend dat uit onze gesprekken met bedrijven blijkt dat zij die tools gebruiken”, zegt Beauvilain. “Tussen bedrijven onderling bestaan echter grote verschillen in de wijze waarop zij precies omgaan met waterrisico’s. Slechts 15% van de nutsbedrijven heeft waterbesparende maatregelen genomen bijvoorbeeld, terwijl juist zij veel koelwater gebruiken. Bij ondernemingen in de food and beverage sector ligt dat percentage beduidend hoger.”

De achteloosheid van bedrijven met betrekking tot waterrisico’s laat zich deels verklaren omdat water goedkoop is. Als bedrijven zouden gaan rekenen met de werkelijke economische waarde van wat weleens ‘het blauwe goud’ wordt genoemd, ontstaat volgens Beauvilain een heel ander beeld. Dat besef lijkt langzaam te groeien. “Waterprijzen stijgen wereldwijd in de afgelopen jaren en die van afvalwater bijvoorbeeld harder dan de inflatie. Water is desondanks nog altijd te goedkoop en wordt daardoor als iets vanzelfsprekends gezien. In de toekomst kan dat echter veranderen.”

 

logo BNP Paribas AM