Vermogensbeheer


Noodpakket
Paulo Varela Nunes, BlackRock Nederland
Stopzetting dienstverlening
Olimpia den Hartogh, WMP
Capital Support, medewerkers
Marc Wesselink, Venturerock
Leo Lueb en Geert Vinken, LG Partners
ABN Amro
Stefan, Lenneke, Han
Verschillen