Wereldwijd spreiden voor wereldvreemde beleggers


Goed spreiden, is belangrijk. Maar je hoeft niet per se alle aandelen en landen in je portefeuille te hebben om een laag risico te krijgen. Dat biedt mogelijkheden voor beleggers die persoonlijke opvattingen in de portefeuille willen verwerken.

De voordelen van een gespreide aandelenportefeuille zijn nagenoeg onbetwist. Hoe meer individuele titels in een portefeuille, hoe lager het risico. Door internationaal te spreiden worden de risico’s nog verder gereduceerd. Deze wijsheid is de belangrijkste drijfveer achter de opkomst van de ETF.

Maar met vijftig tot honderd aandelen kun je ook al een behoorlijke spreiding bereiken. Je hoeft niet per se alle aandelen en landen in je portefeuille te hebben om een laag risico te krijgen. Dat biedt mogelijkheden voor beleggers die persoonlijke opvattingen in de portefeuille willen verwerken. Dat is heel gemakkelijk als je met landenindices wilt werken.

Neem bijvoorbeeld het klimaat, een belangrijk internationaal thema. Reductie van de CO2-uitstoot is van belang voor ons land. Waarom zou je dan beleggen in landen die niet meewerken aan het klimaatakkoord? Waarom maak je niet een portefeuille die omgekeerd weegt op CO2-uitstoot? Met andere woorden, onderweeg landen met veel CO2-uitstoot en overweeg landen met weinig uitstoot. 

Kernwapens

Op dezelfde manier kun je een portefeuille van landen maken die gewogen worden met de mate waarin vrouwen gelijke kansen hebben, of waarin de rechten van lhbt’s gewaarborgd zijn. Wat te denken van het uitsluiten van landen die kernwapens bezitten? Ook dat is mogelijk. 

Deze niet-financiële thema’s blijven niet beperkt tot progressieve of linkse thema’s. Je zou ook kunnen beleggen in landen naar rato van de uitgaven aan defensie, politie of justitie. Of je laat de landenwegingen omgekeerd evenredig bepalen door de belastingtarieven. In het laatste decennium is de trend van voortgaande globalisering onder druk komen te staan. Tevens zijn de spanningen tussen de grootmachten opgelopen. Is het dan vreemd je af te vragen of het wel zo wenselijk is om in landen als China of Rusland te investeren? De uitdaging is om een portefeuille te maken met landen die vrienden zijn van Nederland.

Een belegger kan dus eindeloos kiezen op basis van niet-financiële criteria voor het wegen van beleggingen. Critici uit de neoklassieke finance-hoek zullen meteen aanvoeren dat de selectie van een aandelenportefeuille volledig op factoren dient te gebeuren die op financiële waarden zijn gericht. Het gebruiken van andere criteria zou niet optimaal zijn. Dit is echter nooit aangetoond: het is onmogelijk om objectief vast te stellen of de marktwaarde van een onderneming gelijk is aan de fundamentele waarde. 

Ik zeg niet dat het zo is, maar als de preferenties van de beleggers leidend zijn voor de preferenties van de toekomstige consumenten dan kan ik mij goed voorstellen dat deze niet-financiële criteria uiteindelijk toch tot financiële waarde leiden.

Ik denk daarbij aan de anekdote van een aantal Nasa-medewerkers die ik lang geleden in de krant zag staan. Zij beklaagden zich erover dat er geen geld was om een bemande ruimtevlucht naar Mars te organiseren. De Nasa-medewerkers kwamen toen met het volgende idee. Stel dat de Mars-reis live uitgezonden zou worden achter een betaald tv-kanaal en iedere aardbewoner daar 100 dollar voor zou betalen. Dan zou er ruim genoeg geld zijn en zou de reis opeens winstgevend zijn.