Ondertussen bij de AFM


Als de IC-bedden dreigen vol te raken, zowel aandelen als obligaties hard geraakt worden en het CPB zegt dat een recessie onvermijdelijk is: wat doet de AFM dan eigenlijk?   

Daar waar DNB vooral kijkt naar de solvabiliteit van financiële ondernemingen, kijkt de AFM onder meer of de markten wel goed werken en of klantbelangen niet worden geschaad. Dit betekent dat nu onder meer gekeken wordt, waar in de markt problemen kunnen ontstaan en of dit het geval is. Dus hoe ontwikkelt de liquiditeit zich in de verschillende asset classes? Wat betekent de turbulentie in de markten voor beleggers? Welke producten of diensten worden extra hard geraakt?  Zijn er beleggingsfondsen gesloten omdat ze geen goede NAV konden vaststellen of te veel uitstroom hadden? Hoe gaan partijen hiermee om? 

Productgroepen

De AFM monitort in welke productgroepen risico’s ontstaan. Hierbij wordt het belang van een goed productgovernance-beleid zichtbaar. Want doet het product ook in deze gewijzigde marktomstandigheden wat de klant verwacht of moeten eerder gemaakte scenarioanalyses misschien worden herzien? Kortom: sluiten het product, de distributiestrategie en de informatieverstrekking nog wel voldoende aan bij de doelgroep? Wij vinden het belangrijk dat aanbieders hier zelf ook kritisch naar kijken en de huidige crisis aangrijpen om producten nog eens goed tegen het licht te houden in een review.
 
De focus van de AFM ligt daarnaast op de continuïteit van de dienstverlening: blijven beleggers goed bediend worden? Kunnen de systemen die partijen gebruiken het nog aan in deze marktomstandigheden en functioneert alles wel goed nu er grotendeels vanaf huis gewerkt wordt?
 
In het verlengde daarvan adviseert het National Cyber Security Centrum (NCSC) ondernemingen en medewerkers om voorzorgsmaatregelen te treffen om dit proces in goede banen te leiden. Hieronder valt het afdwingen van het gebruik van een beveiligde verbinding met het bedrijfsnetwerk, zoals een VPN(=Virtual Private Network)-oplossing en heldere richtlijnen voor het gebruik van privé- devices.
 
Net als op veel andere plekken, werken ook de meeste AFM-ers momenteel vanuit huis en communiceren via telefoon en videoverbinding. Het is heel fijn dat we dat nu ook kunnen. Maar het is wel even wennen en zoeken naar wat het beste werkt.

Inventarisatie beleggingsondernemingen

Los van bovenstaande, hebben we geïnventariseerd welke uitvragen en onderzoeken er voor wanneer gepland stonden en of de tijdslijnen aangepast moeten worden om marktpartijen niet te zwaar te belasten in deze onzekere tijd. Een aantal uitvragen is daarom uitgesteld tot na 1 juni.
 
Dat wil niet zeggen dat we nu helemaal niet bij u aan zullen kloppen. Ook ons werk gaat door en daarom zijn we bijvoorbeeld met een laagdrempelige inventarisatie onder beleggingsondernemingen gestart. We nemen daarvoor in eerste instantie telefonisch contact op met een aantal beleggingsondernemingen en sturen hen vervolgens een verdiepende vragenlijst met vragen die zien op de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening in de huidige marktomstandigheden.

We willen zo beter zicht krijgen op knelpunten en risico’s voor beleggers, zodat we daar zo nodig actie op kunnen ondernemen. Ook horen wij graag van beleggingsondernemingen als er zaken zijn waar zij in deze omstandigheden tegenaan lopen en of zij verwachtingen hebben ten aanzien van de rol van de AFM.  

Barbara Nieuwenhuijsen is toezichthouder retailbeleggen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Contact: ColumnFondsnieuws@AFM.nl