Politici die op economen lijken


Zo origineel zijn die politici van nu eigenlijk niet. 23 Mei vinden de Europese Parlementsverkiezingen plaats, maar het lijkt wel alsof de huidige politieke leiders afkijken bij de economen van weleer. Hier drie politici, die veel weg hebben van historische economen.

Ricardo & Juncker

Zowel de econoom David Ricardo als politicus Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, geloven in open grenzen.

Ricardo (1772-1823) is de man van het ‘comparatieve voordeel’. Hij geloofde erin dat landen zich dienen te specialiseren in dat wat ze het beste kunnen. De doodsteek van dit comparatieve voordeel is protectionisme en zijn gesloten grenzen.

De Europese Unie is gebaseerd op vier vrijheden: het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Deze vrijheden zorgen voor meer economische groei in alle landen binnen de EU, doordat producten en diensten, die in het ene land duur zijn om te produceren, vanuit het andere land goedkoop kunnen worden geïmporteerd. Brexit is zowel voor Juncker een doorn in het oog als dat het voor Ricardo een doorn in het oog zou zijn geweest.

Keynes & Trump

John Maynard Keynes en Donald Trump zijn de mannen met een grote credit card. Het zijn de big spenders. Gewiekste huisvrouwen struinen in het geniep het internet af om grote sommen geld naar verschillende online kledingzaken over te maken, maar deze twee mannen pakken het anders aan. Geld moet rollen en iedereen mag dat weten.

Keynes (1883-1946) is voor het gebruik van overheidsbestedingen om een economie uit het slop te halen. Bij een crisis gaan mensen sparen, waardoor een land altijd in een crisis zou kunnen blijven hangen. Dan is het aan de overheid om bestedingen te doen. Deze investeringen leiden dan via het multipliereffect tot nog veel meer economische groei.

Trump heeft daarentegen een groter gat in zijn hand. Crisis of niet, de overheid moet meer geld uitgeven aan defensie, infrastructuur en grensbeveiliging. Het Amerikaanse Congres is in deze de zuinige echtgenoot, die de geldkraan steeds weer probeert dicht te draaien.

Schumpeter & Rutte

Zowel Joseph Schumpeter als Mark Rutte stellen de ondernemer centraal.

Schumpeter (1883-1950) stond vooral bekend om zijn idee van innovatie als creatieve destructie, waarbij succesvolle nieuwe technieken de oude vernietigen. Een goed financieel systeem maakt het de ondernemer mogelijk om zijn ideeën te verwezenlijken. De ondernemer is degene die nieuwe uitvindingen en initiatieven ontplooit, zodat deze aan de vraag kunnen voldoen. Nieuwe initiatieven verdrukken de oudere ideeën en innovatie is de motor van de economie.

Dat Rutte ook het belang van de ondernemer ziet, is een gegeven. Ook hij vindt dat de overheid er is om de ondernemer te ondersteunen.

Schumpeters theorie over innovatie is blijkbaar niet bij de politici doorgedrongen. Zo lijken de ideeën van de huidige politieke leiders wel heel erg op die van de historische economen. Weet dus bij deze Europese Parlementsverkiezingen dat u wellicht niet enkel op een politicus, maar ook op een econoom gaat stemmen.

Camiel van Roosmalen is verantwoordelijk voor Institutioneel Vermogensbeheer binnen OHV Vermogensbeheer.