Grondstoffen zijn geen zeepbel


De markt blijft nog lange tijd opwaarts gericht, volgens vermogensbeheerder Carmignac. Maar tijdelijke dips zijn niet uit te sluiten.

'Ditmaal gaat het anders lopen': dat zijn zo ongeveer de duurste woorden in de beleggingswereld, volgens Sir John Templeton, de bekende contrabelegger.

Het ziet er echter naar uit dat we te maken krijgen met een nieuw paradigma: volgens veel beleggers zijn de grondstoffen zich aan het opblazen tot een nieuwe speculatieve zeepbel, die onherroepelijk zal eindigen zoals alle andere, met een uiteenspatting!

Schrap zetten?

Moeten we ons voor een dergelijke afloop schrap zetten – of ondergaat de vraag onder impuls van opkomende landen zoals China en India een diepgaande structurele verandering, met aanhoudend hoge prijzen, bepaald door de sterke vraag en een aanbod dat er achteraan holt?

Voor beursgoeroe Jim Rogers staat dat wel vast, al sluit hij niet uit dat er op korte en middellange termijn marktdalingen kunnen zijn. David Field, beheerder van het fonds Carmignac Commodities, die eind maart over een beheerd vermogen van 853 miljoen euro beschikte, is dezelfde mening toegedaan.

De vraag blijft hoog onder impuls van de al even hoge groei, terwijl het aanbod onder ernstige beperkingen gebukt gaat. De ontkoppeling van de economieën en de wereldwijde herverdeling op economisch vlak zijn nu een feit, maar het risico dat de Verenigde Staten een wereldwijde recessie veroorzaakt, blijft bestaan. In dat geval zouden de prijzen van bepaalde grondstoffen een tijdelijke terugval kunnen noteren.

China komt pas goed op dreef
De langetermijnvraag, vooral voor de infrastructuren, blijft overeind, stelt David Field, die op bezoek was in Zürich. China komt pas goed op dreef, vervolgt hij. Zo ligt het verbruik van koper en aluminium per inwoner daar nog zeer laag, aanzienlijk onder de niveaus in Japan en Zuid-Korea.

Hetzelfde geldt voor het verbruik van aardolie. Er lijdt echter geen twijfel dat een stad zoals Peking verder zal verstedelijken, net als bijvoorbeeld Parijs en Tokio indertijd. De economische en demografische ontwikkelingen leiden tot een voortdurend stijgende vraag naar grondstoffen.

Om aan de vraag te voldoen zou de wereld de komende 25 jaar wel eens evenveel koper nodig kunnen hebben als in de hele wereldgeschiedenis tot nu toe!

Ronde plaatjes

De huidige configuratie van de koperprijzen en -voorraden wordt door David Field als ideaal bestempeld, maar de mijnbouwbedrijven hebben hier nog niet echt de vruchten van kunnen plukken. Dat geldt met name voor Freeport, ’s werelds grootste koperproducent, die volgens ons een interessante waarde biedt, met een veelvoud van 7,6 maal de geraamde winst voor 2009, 3,5 maal de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, een maatstaf voor de brutowinst) en een rendement van 14 procent gemeten naar de vrije cashflow uit de beurskoers.

Carmignac Commodities richt zich in de eerste plaats op ijzererts, steenkool en kalium, naast aardolie en de aardoliediensten. Platina maakt het plaatje rond. In dat licht heeft het fonds een bijzondere voorkeur voor CVRD, de grootste producent van ijzererts ter wereld.

Het bedrijf kan bogen op de laagste productiekosten (een absolute must!) en op reserves voor een lange termijn. Op aardolievlak gaat de aandacht van David Field vooral naar dienstenbedrijven zoals Transocean, Smith International, National Oilwell en Schlumberger, veeleer dan naar de grote aardoliemaatschappijen zoals Exxon Mobil, BP, Chevron Texaco, Conoco Phillips, ENI, Royal Dutch Shell of Total, die allemaal geconfronteerd worden met het probleem van de uitputting van hun reserves. De “majors” moeten alsmaar meer uitgeven aan exploratie en productie om hun reserves te vervangen.

David Field. Field is beheerder bij het Carmignac Commodities Fund