Kijken in de glazen bol


Wat hebben de markten de komende tijd voor beleggers in petto? Frédéric Leroux van Carmignac Gestion laat zijn licht schijnen.


Wat is na 10 maanden van financiële crisis uw gevoel over de huidige stand van zaken op de markten, en over wat ons nog te wachten staat? Hebben we het ergste achter de rug, of komt er nog meer slecht nieuws?

De financiële crisis is nog niet voorbij. De aanhoudende daling van de vastgoedmarkt zal nog nieuwe afwaarderingen met zich meebrengen. De banken zullen het moeilijk blijven hebben om kredieten te verstrekken, wat de groei zal drukken in de economieën waar het banksysteem het zwaarst getroffen is. In die zin zullen de meeste onaangename verrassingen meer te maken hebben met het tempo van de economische activiteiten dan met de problemen van de banken.
 
Wat is er nodig voor een herstel van de markten?

De markten zouden uitzicht moeten hebben op een einde van de vertraging – of recessie – zonder al te grote inflatiedruk die immers zou moeten afnemen (bijvoorbeeld door de resulterende daling van de energieprijzen). De grondstoffenproducenten zouden daardoor kunnen zorgen voor een toename van het aanbod. Het feit dat de loonsverhogingen nog geen gelijke tred houden met de prijsstijgingen is hoopgevend: de huidige inflatie is louter het gevolg van de wanverhouding tussen de vraag naar en het aanbod van grondstoffen.
 
Wat zijn de komende maanden de interessantste aandelenmarkten?

Aangezien de vertraging die voortvloeit uit de financiële crisis geleidelijk geresorbeerd raakt op de markten, zal hun potentieel vooral afhangen van hun inflatiecontext. De opkomende landen die het verbruik van aardolie het sterkst subsidieerden, zien zich verplicht een einde te maken aan die subsidies om de explosie van het overheidstekort te voorkomen en het energieverbruik terug te dringen. Zij zullen dan ook sterker getroffen worden dan een land als Japan, waar de aanwakkerende inflatie na zoveel jaren van deflatie eigenlijk goed nieuws is.

 

De eurozone zou dan weer afgeremd kunnen worden door de verhoging van de rente, tegen een achtergrond van een zekere economische vertraging. Het is zelfs niet onmogelijk dat deze zone achter zou blijven bij de Verenigde Staten, waar de vertraging goed en wel is ingetreden en waar de meer beperkte mogelijkheden voor loonsverhogingen ten opzichte van Europa tot een beter beheerste inflatie leiden.
 
Wat staat er te gebeuren op de obligatiemarkten, wat zijn de grote trends?

De obligatiemarkten beleven een ommezwaai in de langetermijntrend. Na 25 jaar van aanhoudende desinflatie, die zeer gunstig was voor de obligaties, lijkt de wereldwijde groei een einde te hebben gemaakt aan deze trend. Tegen deze nieuwe achtergrond vormen de inflatiegekoppelde staatsobligaties een interessant beleggingssegment. Algemeen gesproken moet je in het obligatiebeheer snel kunnen reageren en flexibel zijn, het zit er dik in dat het einde van de desinflatie een aanhoudende volatiliteit met zich mee zal brengen.
 
Hoe zullen volgens u de rentevoeten evolueren?

Algemeen gesproken is de trend voor de rentevoeten opwaarts gericht. Op korte tot middellange termijn vallen enkele positieve verrassingen op het inflatiefront echter niet uit te sluiten, wat de obligatiebeleggingen weer wat meer kleur zou kunnen geven.
 
En op de valutamarkt, zal de dollar zijn neergang voortzetten?

De dollar nadert waarschijnlijk zijn diepste punt, en wel om drie redenen:
- het renteverschil met de andere valuta’s ligt in de buurt van het maximum
- de afbouw van het Amerikaanse handelstekort zet door
- het streven van de Amerikaanse centrale bank om de dollar te versterken en zo de prijzen van grondstoffen te verlagen zou effect moeten beginnen te sorteren.
In deze context, en rekening houdend met de verwachte, uitgesproken vertraging van de Europese economie, mogen we zeker niet uitsluiten dat de dollar de komende kwartalen weer aansterkt

Frédéric Leroux is fondsmanager bij Carmignac Gestion.