Dennis van der Putten: Beleg in wapens!


Mijn richtingsgevoel is niet wat je ervan hoopt. Maar ingegeven door 'sociale druk', want mannen horen nu eenmaal een beter richtingsgevoel dan vrouwen te hebben, ging ik toch voorop. De zoektocht moest ons leiden naar het hotel waar we verbleven gedurende de conferentie over verantwoord beleggen. Daar liepen we dan door Londen, twee vrouwelijke collega’s en ikzelf.

Na wat draaiende bewegingen en wat afslagen op goed geluk, zag ik redding in de verte. Een groep mannen die zich ophielden bij een hek. Naarmate we dichterbij kwamen bleek dat het hek wel heel hoog en lang was. En dat de mannen in uniform waren. Ze keken verbaasd dat er mensen op het terrein waren. De verbazing aan onze kant was nog groter na de uitleg van de heren. Het bleek dat we ons op 'tijdelijk militair terrein' begaven.

Aansluitend op onze conferentie (en in hetzelfde gebouw) bleek namelijk Europa’s grootste wapenhandel-weekend te zijn. Gezien de angst voor protesten tegen deze beurs, was het gebied er omheen afgezet en verklaard tot militair gebied. Dit maakte het mogelijk om 'indringers' te arresteren en af te voeren.

Om ons zo snel mogelijk van het terrein te krijgen werd ons een rit naar het hotel aangeboden. Tijdens de rit vertelde onze chauffeur dat er dit weekend genoeg wapens aanwezig waren om de wereld te veroveren. Je had alleen nog voldoende mensen nodig om de boel te bedienen. Hij voerde ons langs de tanks die al stonden te blinken en vertelde wanneer de helikopters zouden landen. De oorlogsschepen waren ook al onderweg. Een bijeenkomst van verantwoorde beleggers in militair gebied…

'Zonde aandelen'

Booming business die wapenhandel in deze tijden van oorlog. Daar moet je als belegger toch van kunnen profiteren. Sterker nog, op de middelbare school heb ik geleerd dat prijs het gevolg is van vraag en aanbod. De vraag naar aandelen van bijvoorbeeld wapenbedrijven is verminderd door het toegenomen aantal verantwoorde beleggers (en de druk neem toe, zie bijvoorbeeld het rapport Don’t Bank on the Bomb dat afgelopen week uit kwam).

Oftewel minder kopers en meer verkopers. Dat moet in theorie leiden tot een lagere prijs. Stel dat de winstuitkering gelijk blijft, dan heb je een beter rendement tegen een lagere investering. Kassa voor de partijen die minder moeite hebben met investeren in wapen- of andere onverantwoorde bedrijven. Beleg in wapens lijkt het devies!

Beleggen in 'drank, gokken, bommen en billen' oftewel 'zonde-aandelen', kan dus in theorie een beter rendement opleveren. Maar klopt dit ook in de praktijk? Dat is onderzocht. En wat blijkt? In de afgelopen 115 jaar was tabak de best presterende subsector in Amerika. In Groot Brittannië was over dezelfde periode alcohol de beste investering. Maar de verschillen in uitkomst zijn groot (The Price of Sin Aversion: Ivory Tower Illusion or Real Investable Alpha?).

Protestants of katholiek?

Het verschilt per land, regio, overtuiging of onderwerp. Zo behaalde tabak een outperformance in protestantse landen maar niet in katholieke landen.

Maar ook per 'zonde'-sector zijn de verschillen enorm. In totaal wordt er in het onderzoek een verdeling gemaakt naar 13 controversiële onderwerpen. Op basis daarvan zijn er verschillende portefeuilles samengesteld. Het beste financiële rendement werd uiteindelijk geleverd door 'Islamic Finance', een verantwoorde beleggingsstrategie, met name doordat zij financiële instellingen uitsluiten. Over het algemeen genomen is er geen sprake van een betere performance van de onverantwoorde portefeuilles. Overigens ook niet van een mindere.

Je zou dus kunnen zeggen dat het vanuit financieel oogpunt niet uitmaakt of je op een verantwoorde of onverantwoorde manier belegt. De opbrengst is vergelijkbaar. Ik zie het anders: bij verantwoord beleggen komt het sociale rendement er gratis bij. De vraag die dan nog wel blijft is of er verschil is in risico tussen de verantwoorde en niet verantwoorde portefeuille. Bij deze vraag durf ik wel richting te kiezen.    

Dennis van der Putten is hoofd verantwoord beleggen bij Actiam, voorheen SNS Asset Management.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.