Over de grote getallen van Apple


Het megasucces van Apple sinds de introductie van de iPhone kent iedereen, maar cijfers maken de ware omvang van de onderneming pas duidelijk.

De resultaten over de eerste drie maanden van 2021, Apple’s tweede kwartaal, waren veel beter dan verwacht. De omzet steeg ten opzichte van een jaar eerder met 53 procent naar 89.5 miljard dollar en dat is, om het in perspectief te plaatsen, bijna zes keer de omzet van Ahold. De netto winst kwam na een belastingdruk van 15 procent uit op 23.6 miljard dollar en dat is bijna 100 keer groter dan die van Ahold. Voor het jaar wordt een netto winst verwacht van 83 miljard dollar, meer dan het verwachte overheidstekort van Nederland en België in 2021.

Het omzetaandeel van de iPhone was 53 procent, dat van zowel de Mac, de iPad als de overige producten rond de 9-10 procent en dat van de diensten 19 procent. De afgelopen twee kwartalen heeft het omzetaandeel van de iPhone, na de laatste jaren wat gedaald te zijn, een impuls gekregen van het succes van de iPhone 12. De verwachtingen voor de verkopen liggen voor het lopende jaar rond de 225 miljoen (dat is meer dan 400 per minuut!), maar het record van 231 miljoen toestellen in 2015 zal vermoedelijk ook dit jaar niet overtroffen worden.

Dure modellen

In de VS en in mindere mate in Europa worden vooral de dure modellen verkocht, waardoor de gemiddelde opbrengst voor Apple nu boven de 800 dollar ligt. De steeds hogere prijs heeft alles te maken met de focus op en het succes van innovatie. De telco operators proberen in de slipstream van Apple klanten te werven en nemen genoegen met een minimale marge op de verkoop van toestellen. Ook dat bevestigt de kracht van Apple.

Het omzetaandeel van de America’s was 38 procent, van Europa 25 procent, van Greater China 20 procent en van de rest 17 procent. Opmerkelijk is dat de omzet van Greater China, China plus Taiwan en Hong Kong, wordt gerapporteerd. Het heeft vast iets te maken met het willen behagen van de Chinese overheid. Een andere indicatie dat Apple goed luistert naar Beijing is dat alle gegevens van de Apple gebruikers in China binnen afzienbare termijn zullen worden opgeslagen op servers van een aan de overheid gelieerde entiteit. 

Op het vlak van privacy bescherming, één van Apple’s sterkste punten, is de onderneming dus bereid grote concessies te doen om markttoegang te bewaren. Of dit de marktpositie van Apple in China zal aantasten zal moeten worden afgewacht, maar er van uitgaande dat privacy bescherming één van de unique selling points is/was van Apple telefoons is dat verre van uitgesloten.

Aandelen terugkopen

Een onderneming met geweldige winstmarges zoals Apple staat altijd voor de vraag wat te doen met die winst. Ook Apple gebruikt die om aandelen terug te kopen. Sinds de start begin 2013 is daar 421 miljard dollar aan besteed en in die periode is het aantal uitstaande aandelen met 37 procent gedaald van 26.5 miljard naar 16.7 miljard per eind maart 2021. De reductie was het grootst in de jaren voor de grote koersexplosie die in 2019 begon. In het afgelopen kwartaal is er 19 miljard dollar aan besteed en het budget om aandelen terug is recent weer met 90 miljard dollar vergroot. Uiteindelijk is Apple daarmee vermoedelijk de onderneming die het meeste geld van consumenten omzet in vermogens van beleggers!

De reductie van het aantal uitstaande aandelen is één van de drijvende krachten achter de  stijging van de winst per aandeel. Op dit moment liggen de taxaties voor het per eind september eindigende financiële jaar 2021 rond de 5.2 dollar per aandeel. Op de lijst van grootste ondernemingen gerangschikt naar marktwaarde staat Apple met meer dan 2000 miljard dollar al enige tijd op de eerste plek.

Naar de toekomst kijkend zijn de openstaande vragen: lukt het om het succes van de iPhone te continueren, komt er een nieuw baanbrekend product (de Apple Car?), hoe ontwikkelt de relatie VS-China zich. China is niet alleen een belangrijke afzetmarkt maar ook het land waar de meeste productie plaatsvindt (in de fabriek waar ongeveer de helft van de iPhones wordt gemaakt werken 350.000 mensen).

Dirk de Jong is financial markets consultant. Eerder was hij directievoorzitter van HSBC Investment Bank.