Rendement of impact?


Meer rendement of meer impact? Dat was kort gezegd één van de drie dilemma’s die drie experts eerder deze week voorgeschoteld kregen in de Fondsnieuws Talkshow over impact beleggen. Unaniem kozen zij voor rendement. Eén dilemma mochten ze kiezen om toe te lichten. Unaniem kozen ze ervoor om deze specifieke stelling toe te lichten. 

Rendement is en blijft het primaire doel van beleggers. En een goed rendement kan binnen de financiële kaders hand in hand gaan met impact. De tegenstelling is daarmee minder scherp dan de stelling doet vermoeden, aldus deze drie experts in de talkshow. Met dat laatste ben ik het eens. 

De belangrijke verbindende factor tussen rendement en impact is de investeringshorizon voor bedrijven. De kost gaat immers voor de baat uit. Zonder duidelijke visie op de lange termijn kijkt de middle manager vooral naar het operationele jaarplan en de top managers iets verderop naar bijvoorbeeld driejaarplannen. Zonder een duidelijke langetermijnvisie komen de échte innovaties niet van de grond. En zelfs tien jaar is dan een korte horizon, zeker in de context van familiebedrijven. 

Een voorbeeld. Echte circulaire productie vanaf het productdesign – niet het simpelweg recyclen via de afvalketen - kost in de eerste jaren forse investeringen en betaalt zich pas veel later uit, mogelijk pas na tien jaar. Maar als het staat, dan levert dit wel een groot concurrentievoordeel op door blijvend lage kosten én blijvende impact! 

2.0 jasje 

Vanuit investeringsperspectief – en mede geholpen door de lage rentestanden – betekent dit letterlijk verder kijken dan je neus lang. Echte impact vraagt naast een lange horizon ook een duidelijke visie, lef en uithoudingsvermogen. Voor mij komt dat samen in wat we ‘purpose’ zijn gaan noemen, wat eigenlijk gewoon de missie van een bedrijf is maar dan in een 2.0 jasje. 

Wat is de betekenis van deze purpose, deze drijfveer voor bedrijven? Of het nu gaat om DSM’s ‘brighter lives for all’, Novo Nordisk’s ‘defeat of diabetes’ of Toyota’s ‘safest and most responsible future mobility’. Steeds meer bedrijven stellen ook kwantitatieve doelen vast in lijn met hun purpose: betekenisvol voor de samenleving, concreet en gericht op langere termijn. 

De waarde van purpose

Impact en (financieel) rendement gaan zo makkelijker hand in hand. De eerste voorbeelden zijn trotsere medewerkers, meer aantrekkingskracht op talent en mogelijke partners, een duidelijker verhaal naar aandeelhouders en een steeds geliefder, herkenbaarder bedrijfsprofiel. Toenemende concurrentiekracht, (uiteindelijk) lagere productiekosten, hogere leveringszekerheid en minder externe belasting.

Ik geloof erin dat bedrijven die hun purpose op orde hebben én concreet weten te vertalen naar hun bedrijfsstrategie, inclusief hun financiële strategie, op langere termijn meer rendement én meer impact hebben dan bedrijven die dit niet op orde hebben. Kortom, rendement en impact gaan hand in hand. Beide moeten wat mij betreft kloppen en de enige vraag is waar je begint.

Erik Breen is managing director van Infinsus, een consultant die advies geeft op het terrein van integratie van finance en duurzaamheid. Breen was gedurende zes jaar onder meer actief in diverse managementfuncties bij Triodos Investment Management.