Hoe belegger steun kan bieden in deze crisis


De maatregelen om de uitbreiding van de corona-pandemie af te remmen zullen de financiën van burgers en bedrijven in de komende maanden tot het uiterste op de proef stellen. De beleggingssector staat daarbij voor haar eigen test.

Praktisch gezien gaat het daarbij over de manier waarop wij de voorheen gezonde en levensvatbare bedrijven nu kunnen ondersteunen. En filosofisch gezien gaat het daarbij om de vraag of wij daadwerkelijk langetermijnbeleggers zijn.

Als bewaarders van spaargeld hebben vermogensbeheerders de taak kapitaal te beleggen in bedrijven met een op de lange termijn gericht, duurzaam ondernemingsmodel.

Maar zelfs de meest vooruitdenkende bedrijven worden nu met ongekende schokken geconfronteerd. Sommige worden zelfs in hun voortbestaan bedreigd. Wat doen wij?

Eén ding is duidelijk. Er zijn heel veel fantastische bedrijven die in de periode voorafgaand aan deze crisis waarde voor hun aandeelhouders creëerden. Voor de toekomstige welvaart van de spaarders voor wie wij werken, moet worden voorkomen dat deze bedrijven ten onder gaan als gevolg van de uitzonderlijke gebeurtenissen die wij nu meemaken.

Menselijke interactie

Fondsbeheerders kunnen hierbij helpen. Als bedrijfstak moeten wij eerlijke en open gesprekken met de managementteams van deze bedrijven voeren over de problemen waarmee zij nu worden geconfronteerd. Wij moeten met hun samenwerken om tot inventieve oplossingen te vinden.

Ik roep daarom bedrijven op om met ons te praten. Wij hebben onze portefeuillebeheerders gevraagd om deze cruciale gesprekken met bedrijven aan te gaan, zodat wij de meest dringende problemen in kaart kunnen brengen. Wij gaan het gesprek van mens tot mens aan en proberen gezamenlijk een oplossing te vinden. Ik twijfel er niet aan dat er soms zeer creatieve oplossingen nodig zullen zijn, die alleen door menselijke interactie te bereiken zijn.

De tekortkomingen van de geautomatiseerde handel zullen nu echter scherper in beeld komen. De antwoorden zullen niet door onpersoonlijke algoritmes worden gevonden. Tegelijkertijd kunnen fondsbeheerders dit niet alleen oplossen.

Wij moeten samenwerken met overheden, andere aandeelhouders en banken. Wij kunnen steun bieden om bedrijfskapitaal op te halen, maar dat werkt alleen als de autoriteiten en de leningverstrekkers er ook bij betrokken zijn. Net als wij zullen zij creatief moeten denken en handelen.

Er staat veel op het spel. De bestaanszekerheid van miljoenen mensen zal afhangen van de manier waarop wij de komende maanden te werk gaan.

Stakeholdersbenadering

Ik zie het als onze taak om opportunisten die puur naar de korte termijn kijken en alleen willen profiteren van de plotselinge koersval, de deur te wijzen. Bedrijven met sterke vooruitzichten voor de lange termijn moeten worden ondersteund.

Ten eerste moet ervoor worden gezorgd dat de ondersteuningsmaatregelen op de juiste plek terechtkomen. Als vertegenwoordigers van vermogensbezitters is het aan ons om bijvoorbeeld met de goed bedoelde steun in eerste instantie de toekomst van werknemers zeker te stellen in plaats van de bestuurders. 

De bedrijven die zullen worden ondersteund, moeten rekening houden met de maatschappelijke impact op alle belanghebbenden. Als beleggers zich flexibel opstellen, zullen de bestuurders hetzelfde moeten doen met de wijze waarop ze werknemers, leveranciers en klanten behandelen. Wij zullen dit nauwlettend in de gaten houden en waar nodig actief ingrijpen.

Lange termijndenken

Ten tweede hebben we de taak om lange termijn rendement voor spaarders te genereren. Dit wordt niet bereikt door kapitaal uit te delen aan bedrijven die fundamentele zwaktes in hun bedrijfsvoering niet hebben aangepakt. Die regel blijft van toepassing.

Alle belanghebbenden zullen in meer of mindere mate pijn lijden, daaraan valt niet te ontkomen. Beleggers hebben hun aandelen al in waarde zien dalen en het is onvermijdelijk dat veel bedrijven ook hun dividendbetalingen zullen moeten opschorten – misschien ook zelfs de uitkeringen die al zijn vastgesteld. 

Ondanks de ingrijpende gebeurtenissen vandaag de dag, is dit het moment voor langetermijndenken. Wij dragen de verantwoordelijkheid om bedrijfstakken te ondersteunen, zodat deze niet door deze turbulentie worden meegesleurd naar de afgrond. Het langetermijndenken moet zegevieren.

Peter Harrison is CEO van Schroders, die 216 jaar oude Britse beursgenoteerde vermogensbeheerder.