Open kaart spelen


Een paar weken geleden stond in de krant dat een boze klant beslag heeft laten leggen op de rekeningen van zijn vermogensbeheerder. De reden voor de beslaglegging was de grote hoeveelheid geld die de klant kwijt was geraakt dankzij de te riskante beleggingen.

De adviseur zou op eigen houtje het profiel van de klant hebben gewijzigd in zeer offensief. Als dit daadwerkelijk het geval is, is dit schokkend. Want het is natuurlijk bijzonder risicovol om het vertrouwen van de klant te schaden en ongeoorloofde risico’s met zijn geld te nemen.

Uit onderzoek van de AFM blijkt niettemin dat veel adviseurs en vermogensbeheerders onbewust in deze val kunnen trappen. In slechts vier op de tien gevallen zijn zij op de hoogte van veranderingen in de persoonlijke en financiële situatie van hun klanten.

Dat is veel te weinig natuurlijk, maar belangrijker is: hoe kan dit? En wie is hiervoor verantwoordelijk, de klant of de financieel dienstverlener?

Vinger aan de pols

Adviseurs en beheerders dienen enerzijds de vinger aan de pols houden om eventuele wijzigingen in de financiële situatie van hun klanten te monitoren. Zo kunnen ze inschatten of het risicoprofiel van de klant, en dus het profiel van de beleggingsportefeuille, aangepast dient te worden.

Zij dienen sowieso regelmatig na te gaan of het beleggingsdoel van de klant nog wel realistisch is. Dit kan uitmonden in een andere spreiding in de portefeuille om de kans op vermogensopbouw zo groot mogelijk te maken.

Anderzijds hebben beleggers zelf ook belang bij het goed op de hoogte houden van hun adviseur. Indien klanten ervoor kiezen om geen volledige inzage te geven in hun totale financiële situatie, maken zij het voor beheerders wel een stuk moeilijker om vast te stellen of hun beleggingsprofiel klopt en of de vooraf gestelde doelen wel of niet haalbaar zijn.

Niet loslippig

Nederlanders staan er om bekend niet loslippig te zijn over hun financiële situatie. Bovendien kiezen veel mensen er – mede daarom – voor om geld onder te brengen bij verschillende beheerders. Dit is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het beleggingsadvies.

Consumenten lopen hierdoor namelijk het risico dat hun totale portefeuille niet in balans is omdat beheerders onafhankelijk van elkaar bijvoorbeeld onevenredig veel in bepaalde sectoren of asset categorieën hebben geïnvesteerd.

Argwaan

Dat klanten moeite hebben om al hun kaarten op tafel te leggen, kan ook komen door hun argwaan tegenover de financiële wereld in het algemeen. Argwaan die in de afgelopen decennia is ontstaan door verschillende schandalen.

Het bovengenoemde verhaal is daar een goed voorbeeld van. Dit betekent dat er ook een uitdaging ligt voor de financiële wereld, namelijk het terugwinnen van het vertrouwen. Hiervoor zijn discretie, bescheidenheid en een dienstbare instelling essentieel. Want alleen dan wordt de kans groter dat consumenten weer meer open kaart gaan spelen.

Martijn Rozemuller is managing director en oprichter van Think ETF's, het voormalige ThinkCapital.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.