Overleeft kapitalisme het coronavirus?


Overleeft het kapitalisme het corona-virus? Charles Gave, de mede-oprichter van het gerenommeerde onderzoeksinstituut GaveKal heeft zijn twijfels. Hij beschrijft hoe deze "perfect storm" het hele systeem ondermijnt.

Op verzoek van vele lezers van Fondsnieuws hebben we hier de analyse van Charles Gave, Capitalism and the Coronavirus, beschikbaar gesteld.  In het stuk gaat de Fransman vooral in op het feit dat de schulden zowel van bedrijven als van overheden fors oplopen en dat dat een hypotheek vormt voor het kapitalistische stelsel als geheel.

Gave denkt dat China als winnaar uit deze crisis zou kunnen komen. Hij vertelt zijn lezers wat zij in reactie op die ontwikkelingen kunnen doen.