Powell blijft voorzichtig en is wel erg laconiek


Aandelenmarkten reageerden uitgelaten op de speech die Fed-baas Powell gaf tijdens de Jackson Hole conferentie afgelopen vrijdag. Opgemerkt zij dat dit slechts een eerste reactie betreft, maar ik kan mij niet voorstellen dat beleggers uiteindelijk concluderen dat het betoog aanleiding is afscheid van aandelen te nemen.

De eerstvolgende vergadering van het beleidscomité is pas op 21 en 22 september en uiteraard kon Powell vrijdag niet vertellen wat daar besloten zal worden. Hij weet het immers niet. Er is nog een aantal weken te gaan en beslissingen worden per meerderheid van stemmen genomen, niet door Powell in zijn eentje.

Waarom reageerden aandelenmarkten dan toch zo positief? Feitelijk komt het er waarschijnlijk op neer dat Powell minder ”hawkish” was dan verwacht. Aandelenmarkten zitten niet te wachten op een spoedige en aanzienlijke verkrapping van het monetaire beleid. Wat Powell zei, duidt erop dat een dergelijke verkrapping niet aanstaande is.

“Taperen”

Diverse leden van het beleidscomité hebben er recentelijk op gezinspeeld dat de Fed spoedig zou moeten beginnen met “taperen”, het verminderen van de maandelijkse obligatieaankopen. Powell kwam echter niet verder dan op te merken dat hij, en een meerderheid van de andere beleidsmakers, tijdens hun laatste vergadering van mening waren dat “it could be appropriate to start reducing the pace of asset purchases this year” als de economie zich zoals verwacht zou blijven ontwikkelen. Ik kan mij zo voorstellen dat Powell en zijn adviseurs hebben zitten dubben over dat woord “could”. Hij had ook “would” kunnen schrijven. Maar hij koos uiteindelijk voor de voorzichtige optie.

Het monetaire beleid bestaat niet alleen uit het kopen van obligaties. Uiteindelijk is ook het renteniveau van belang. Wat Powell daarover zei, was onverdroten “dovish”. Mocht de Fed in september besluiten te beginnen met “taperen”, dan zegt dat helemaal niets over het tijdstip waarop de rente zal worden verhoogd. Hij voegde daar nog aan toe dat de rente pas verhoogd zal worden wanneer “the economy reaches conditions consistent with maximum employment, and inflation has reached 2 percent and is on track to moderately exceed 2 percent for some time’.

Ik concludeer dat de Fed bij de volgende beleidsvergadering eind september wellicht zal besluiten het aankoopbeleid terug te schalen, maar het beleid blijft voorlopig heel ruim. De Fed meent, terecht naar mijn idee, dat ‘hun beleid een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het beperken van de economische problemen ten gevolge van de pandemie. Waarom zou je dit succes in de waagschaal stellen door het beleid mogelijk te vroeg te verkrappen?

Fed voorspelt het verleden

Waar zit nu de kwetsbaarheid in deze opstelling van de Fed? Powell meent dat de hogere inflatie van dit moment tijdelijk zal zijn. Maar hoe tijdelijk is tijdelijk en hoe hoog blijft de inflatie dan? In zijn speech gaf Powell een aantal argumenten voor zijn visie. Zo voerde hij aan dat forse prijsstijgingen zich slechts bij een beperkt aantal goederen en diensten voordoen, dat de prijsstijging van duurzame goederen wordt veroorzaakt door leveringsproblemen die tijdelijk zullen blijken, dat er geen tekenen zijn van een zorgwekkende versnelling van de loonstijging en dat de toename van de inflatieverwachtingen heel bescheiden is gebleven.

Wat mij wel wat zorgen baart, is dat de meeste van deze overwegingen slechts naar het verleden kijken. Het lijkt erop dat de Fed pas een permanent hogere inflatie gaat voorspellen als die er al is. Dan zullen de economische kosten die veroorzaakt worden bij het terugdringen van de inflatie hoger zijn dan wanneer de Fed wat eerder zou ingrijpen

Ik vermoed dat “tijdelijk” wel eens langer kan duren dan verwacht. Anderzijds lijkt mij dat het met dat “hoger” nog wel mee zal vallen, mede vanwege de redenen die Powell noemt. Ik zou mij niet al te veel zorgen maken, maar vind toch de houding van de Fed wel erg laconiek.

Han de Jong is voormalig hoofdeconoom van ABN Amro. Hij schrijft wekelijks voor Fondsnieuws over (de gevolgen van het coronavirus voor) economie en markten. Meer informatie over zijn visie kunt u lezen op Crystal Clear Economics.