Grafiek van de week: gelukkig is China echt anders


China is een uniek land, en dat geldt vooral voor de Chinese economie en financiële markten. China blijft ook de komende jaren de doorslaggevende groeimotor van de wereldeconomie. Met een jaarlijks groeipercentage van 5 procent is dat ruim voldoende voor China om die status te behouden – zijn economische cyclus is echt anders dan die van andere landen en regio’s.

En dat geldt ook ten aanzien van andere opkomende economieën. Een recente grafiek van de Financial Times toont dat de correlatie tussen Chinese BBP-groei en de groei in andere opkomende landen richting nul beweegt. Alleen al hierdoor bestaat er niet zoiets als een opkomende landen cyclus.

Twee belangrijke aspecten spelen hier een rol. Ten eerste, zoals gewenst door de Chinese autoriteiten wordt de Chinese economie in toenemende mate gedreven door lokale factoren. De exportvolumes van China blijven ongeëvenaard, maar als percentage van het BBP dalen ze.

Chinese economische groei vs emerging markets

Ten tweede, ook de monetaire cyclus van China – die net als in andere landen van groot belang is voor de richting van de economische groei – is beduidend anders dan die in de rest van de wereld.

In de voorbije weken is de Required Reserve Ratio voor banken verder verlaagd en verraste de Chinese centrale bank met een verlaging van de 1-jaars Loan Prime Rate. Dat is een verschil van 180 graden met bijvoorbeeld de Federal Reserve.

China, stimulering, 2021

Niet alleen de economie is anders

Chinese financiële markten gedragen zich doorgaans ook anders dan hun buitenlandse collega’s. Waar de correlatie tussen de MSCI Emerging Markets Index (dus inclusief China!) en de MSCI Wereld Index schommelt tussen de 0,60 en 0,80, is dat voor Chinese aandelen gemiddeld maar 0,40. Maar het komt ook met enige regelmaat voor dat er helemaal geen sprake is van correlatie.

Chinese vs wereld aandelenmarkt, correlatie, 2021

De unieke positie van de Chinese economie en zijn financiële markten heeft een paar belangrijke implicaties voor beleggers. De belangrijkste, ten minste voor mij als multi-asset belegger, zijn diversifcatievoordelen. Waar de meeste aandelenmarkten hevig met elkaar verstrengeld zijn, met als gevolg dat de correlatie dicht tegen de 1 aan ligt – en direct naar 1 gaat wanneer de volatiliteit op de beurzen toeneemt – voegen Chinese aandelen vrijwel altijd diversificatie toe aan multi-asset portefeuilles.

De tweede implicatie is dat de combinatie van omvang – China is niet alleen de op één na grootste economie, maar ook de op één na grootste aandelenmarkt van de wereld – en lage correlatie van China een swingfactor maken. Voor de wereldeconomie en de vraag naar grondstoffen is dit al een tijdje bekend, maar het geldt ook in toenemende mate voor wereldwijde financiële markten.

Dit is precies de reden waarom Chinese rentes, de Chinese credit impulse, en de Chinese centrale bank balans steeds meer waardevolle informatie geven over de ontwikkeling van wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten, de twee grootste beleggingscategorieën in de meeste multi-asset portefeuilles. Het is ook de reden dat we in ons Macro-Sentiment-Valuation framework relatief veel aandacht besteden aan Chinese indicatoren.

Jeroen Blokland is oprichter van True Insights, een nieuw platform dat onafhankelijke research biedt die klanten in staat stelt goed gediversifieerde multi-asset portefeuilles samen te stellen. Blokland was laatstelijk hoofd multi-assets bij Robeco. Hij levert wekelijks op donderdag een "grafiek van de week" aan Fondsnieuws.