Column: Als Dilma verliest


Nu de economische groei in de opkomende wereld nog maar zo’n 4 procent bedraagt, iets meer dan de helft van de gemiddelde groei in de jaren 2003-2008, wordt het belang van hervormingen steeds belangrijker.