De Chinese draai


In 2015 werd China nog gezien als het grootste risico voor de wereldeconomie. Twee jaar later is dit beeld volledig gedraaid.

De Chinese groei heeft standgehouden, terwijl de onevenwichtigheden in de economie voortvarend worden teruggebracht. Het is met name de snelle groei van de consumptie via e-commercekanalen die China tot een van de best-presterende opkomende markten van 2017 hebben gemaakt.

De risicopremies op Chinese activa zijn fors gedaald dankzij de beleidsfocus op schuldvermindering en productiviteitsverhogende hervormingen.

Het moet gezegd worden: de Chinese autoriteiten hebben effectief de controle teruggenomen, die ze in 2015 leken te verliezen. In dat jaar leidde de combinatie van dalende groei en hard-stijgende schuldquota tot alarmerende kapitaalvlucht. In de laatste maanden van 2015 werden kapitaalrestricties aangescherpt en werd een ambitieus hervormingsprogramma van de staatsbedrijven gelanceerd.

Aan de ene kant werd het praktisch moeilijker voor bedrijven en particulieren om geld uit China weg te halen en aan de andere kant werd er serieus gewerkt aan de oorzaken van de kapitaalvlucht. Al na een aantal kwartalen begon het sentiment te beteren.

Met name het aanpakken van de overcapaciteit en het intomen van de snelle schuldopbouw in de verliesgevende staatsbedrijven leidde tot resultaten. De winstgevendheid in de staatssector begon te verbeteren, wat de afhankelijkheid van nieuwe schuld snel terugbracht. Kapitaaluitstroom nam flink af, de druk op de valuta verdween en het vertrouwen begon te herstellen.

Ondertussen zorgde de aantrekkende huizenmarkt en een sterke wereldhandelsgroei ervoor dat de Chinese groeivertraging werd getemperd. De angst in de markt dat China binnen een aantal jaar van 7 procent naar 4 procent groei kon gaan, bleek niet reëel. Inmiddels is er een wijdverspreid vertrouwen onder economen en beleggers dat de Chinese groei de komende jaren boven de 6 procent zal blijven.

E-commerce

Het belangrijkste groeithema is inmiddels de consumptie via e-commerce geworden. Dankzij langdurig sterke inkomensgroei, aanhoudende urbanisatiegroei en – sinds de crisis van 2008 – teruglopende inkomensongelijkheid, blijft het aandeel van consumptie in de economie stijgen ten opzichte van investeringen.

Inmiddels ligt dit aandeel al boven de 50 procent en is consumptie de belangrijkste aanjager van investeringsgroei geworden (dit was decennialang de exportsector). De regering stelt alles in het werk op de consumptiegroei en dan met name via e-commerce te faciliteren. Regulering wordt versoepeld en infrastructuurinvesteringen zijn er vooral op gericht om het goederenvervoer tussen en binnen de steden te verbeteren.

Het gevolg van dit alles is dat Chinese consumptiegroei een van de opwindendste beleggingsthema’s is geworden. Dit is vooral zichtbaar in de spectaculaire performance van de belangrijkste internet- en e-commerce-aandelen.

De groeivooruitzichten in deze sector zijn zonder meer goed te noemen, wellicht zelfs beter dan in de aandelen verdisconteerd is. Voor de rest van de opkomende wereld is deze trend uiterst relevant.

Vroeger profiteerden de grondstoffen producerende landen vooral van de Chinese constructieboom. Nu zijn het de Aziatische producenten van elektronica en consumptiegoederen die primair profiteren van de Chinese consumptieboom.

Maarten-Jan Bakkum is senior strateeg emerging markets bij NN Investment Partners.