De weg naar boven


2019 is goed begonnen voor opkomende markten. Aandelen, obligaties en valuta in de meeste landen hebben een positief rendement gegeven in de eerste weken van het jaar. Ook ten opzichte van ontwikkelde markten zijn de resultaten goed.

De belangrijkste positieve factoren zijn de verwachting dat de Fed voorlopig de rente niet gaat verhogen, meer economische stimulering in China en de hoop op een handelsakkoord tussen China en de VS. Ondertussen blijven de economische groeicijfers in de opkomende markten verzwakken.

Het gemiddelde groeimomentum is langer dan drie jaar niet zo zwak geweest. Tijdens de marktcorrectie in het tweede en derde kwartaal van vorig jaar liepen de rentes in de meeste opkomende markten sterk op. De combinatie van een stijgende olieprijs, een verkrappende Fed en een sterkere Amerikaanse dollar zorgde voor kapitaalvlucht. Beleggers begonnen zich zorgen te maken over inflatie in verschillende opkomende landen en de kwetsbaarheid in deze omgeving voor de valutamarkten. Ondertussen moesten langetermijngroeiverwachtingen naar beneden bijgesteld worden als reactie op het escalerende handelsconflict tussen de VS en China.

In de tweede helft van 2018 verslechterden de groeicijfers, als gevolg van de gestegen rentes en de toegenomen zorgen bij ondernemers over de wereldhandelsvooruitzichten. Daar kwam nog bij dat in China de strakkere regulering van de financiële sector en de huizenmarkt tot een sneller-dan-verwachte daling van de binnenlandse vraag leidde. Al met al een stevige macro-economische tegenwind voor de gehele opkomende wereld.

Inmiddels zijn we weer een aantal maanden verder en zien we het groeimomentum nog steeds verslechteren. Met name slecht zijn de cijfers in Azië, in de landen die het meest te lijden hebben onder de dalende wereldhandelsgroei en de terugvallende vraag vanuit China.

Druk van de ketel

Toch is er ook veel verbeterd. De twee belangrijkste veranderingen ten opzichte van een kwartaal geleden is dat het Amerikaanse rentebeleid is aangepast aan de zwakkere economische omgeving – voorlopig hoeven we geen nieuwe renteverhoging meer te verwachten – en dat de Chinese autoriteiten duidelijk begonnen zijn hun stimuleringsmaatregelen op te voeren.

De vooruitzichten van minder Amerikaanse renteverhogingen dan aanvankelijk verwacht heeft de afgelopen maanden al duidelijk de druk van de ketel gehaald in de kapitaalhongerige landen die het vorig jaar het zwaarst te verduren hadden. Turkije, Argentinië, Indonesië en Zuid-Afrika zijn de beste voorbeelden. Inmiddels zijn daar de meeste renteverhogingen voor 2019 alweer uitgeprijsd en wordt er al gespeculeerd op de eerste renteverlagingen. Valuta in de opkomende wereld hebben sinds september langzaam de weg naar boven weer teruggevonden.

Al dit verklaart waarom obligaties en aandelen in emerging markets het jaar goed begonnen zijn. Nu is het wachten op de economische groeicijfers. Daar gaan we waarschijnlijk nog voor de zomer een duidelijke verbetering zien.

Maarten-Jan Bakkum is senior Senior Strategist Emerging Markets bij NN Investment Partners.