EM krijgt momentum


Het heeft even geduurd, maar dan eindelijk lijkt een nieuwe positieve trend voor opkomende markten begonnen. Opkomende aandelenmarkten bereikten hun bodem in januari.

De combinatie van sterke huizenmarktdata in China en zwakke economische cijfers uit de VS deed de negatieve trend, die al zes jaar oud was, keren. 

In de maanden daarna bleven de gevreesde slechte Chinese cijfers uit en kwam er steeds meer vertrouwen dat de Fed zijn renteverhogingen voorlopig zou blijven uitstellen. De Brexit, eind juni, bleek een nieuwe positieve factor. De ontstane onzekerheid was een specifiek Europees probleem en zorgde ervoor dat het relatieve risicoprofiel van emerging markets verbeterde. Bovendien was de Brexit een extra reden voor de grote centrale banken om het monetair beleid verder te versoepelen of in ieder geval voorlopig niet te verkrappen.

Groeimomentum

Dus opkomende markten hebben kunnen profiteren van de stabilisatie van Chinese groei en van het groeiende besef onder beleggers dat het ultra-soepele monetair beleid in de VS en Europa langer zou duren. Inmiddels beginnen de harde cijfers in de opkomende wereld ook te verbeteren. De verbetering in kapitaalstromen van de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd dat wisselkoersen konden aantrekken en rentes konden dalen. Dit begint nu zichtbaar te worden in de groeicijfers. Voor het eerst sinds 2014 is het gemiddelde groeimomentum in de opkomende wereld weer positief. Met andere woorden: de groei daalt niet langer.

Zonder een groeiverbetering zouden de opkomende markten uiterst kwetsbaar blijven. Dit omdat meer groei hard nodig is om hoge schuldquotes beheersbaar te houden en om de winstgevendheid van bedrijven te bevorderen. Een aantrekkende groei in combinatie met appreciërende valuta maakt het ook makkelijker voor beleggers om zich weer te committeren aan emerging markets. Deze combinatie hadden we al zes jaar niet gezien en stemt zeker optimistisch.

Risico's

Natuurlijk blijven er risico’s. De stabilisering van de Chinese groei is alleen mogelijk geweest dankzij een nieuwe forse acceleratie in kredietgroei. Dit heeft een keerzijde. Slechte leningen en defaults nemen al flink toe. De veerkracht van de Chinese banken zal niet oneindig zijn. Een ander risico voor de opkomende wereld is dat de Chinese groei steeds minder gedreven wordt door investeringen en daardoor minder grondstoffenintensief is. Hierdoor zouden de prijzen van grondstoffen weleens langdurig laag kunnen blijven. Voor grote delen van de opkomende wereld, met name in Latijns Amerika en Afrika, verkleint dit de kans op een significant groeiherstel.

Maar dit is voor latere zorg. Voorlopig is het groeimomentum positief en is de kapitaaluitstroom tot stilstand gekomen. Sinds Brexit en het uitstel van Amerikaanse renteverhogingen is de zoektocht naar rendement onder beleggers verder geïntensiveerd. Na jaren van dalende aandelenkoersen en depreciërende valuta is er veel potentieel rendement in de opkomende wereld.

Maarten-Jan Bakkum is senior beleggingsstrateeg opkomende markten bij NN Investment Partners.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.