Groei in EM


Het economisch herstel in de opkomende wereld blijft aanhouden. Groeimomentum is al ruim een jaar positief, maar is in de laatste weken nog verder versterkt. Dit is de belangrijkste reden waarom de recente nervositeit in de financiële markten over een mogelijk versnelde verkrapping in monetair beleid in de VS en Europa maar weinig impact op opkomende markten heeft gehad.

Emerging markets (EM) obligaties zagen de eerste kapitaaluitstroom van het jaar, maar yields stegen nauwelijks. Tegelijkertijd bleven EM aandelen nieuw kapitaal aantrekken en kon de outperformance ten opzichte van ontwikkelde markten zelfs accelereren.

Al sinds juni van vorig jaar is het groeimomentum in emerging markets positief. Dus vanaf dat moment zien we per saldo de meest relevante cyclische data in de twintig grootste opkomende markten verbeteren. In het begin waren het vooral export gerelateerde cijfers die verbeterden. Met name in de grondstoffen-exporterende landen werd geprofiteerd van de aantrekkende investeringen in de Chinese huizenmarkt en infrastructuur.

Tegen het eind van 2016 was het brede herstel in wereldhandelsgroei de belangrijkste aanjager van groei in EM. En sinds het voorjaar van dit jaar zien we een duidelijke verbetering in de binnenlandse vraag bijna overal in de opkomende wereld. Dit is het gevolg van de aantrekkende kredietgroei, voor het eerst in zes jaar, voor een groot deel dankzij de stijgende kapitaalinstroom. Het groeiherstel, dat dus niet alleen sterker wordt, maar ook breder gedragen wordt door exporten, investeringen en consumptie, is de belangrijkste reden waarom investeerders steeds meer risicobereidheid ten aanzien van emerging markets tonen.

Groeiherstel houdt aan

Dit bleek in de laatste week van juni en de eerste weken van juli, toen obligatierentes in Europa en de VS stegen, maar nauwelijks impact hadden op obligatiemarkten in de opkomende wereld. Gezien de sterke instroom van nieuw kapitaal in fondsen van EM obligaties in de afgelopen twee jaar en de traditionele gevoeligheid van deze producten voor rentes in ontwikkelde markten, is dit zeker opmerkelijk te noemen. Op basis van de laatste cyclische cijfers uit China en de kredietcijfers elders in de opkomende wereld, kunnen we er voorzichtig van uitgaan dat het groeiherstel in EM de komende maanden zal aanhouden. Dit betekent dat het risico van grote onttrekkingen aan EM fondsen waarschijnlijk beheersbaar zal blijven. Zelfs als de rentes in de VS en Europa blijven stijgen.

Het is wel zo dat in de huidige omgeving van sterk EM groeimomentum en opwaartse druk op rentes in de ontwikkelde markten EM aandelen duidelijk aantrekkelijker zijn dan EM obligaties. Dit omdat aandelen meer profiteren van aantrekkende groei en iets minder gevoelig zijn voor het kleiner worden van het renteverschil tussen EM en developed markets (DM). Daar komt nog eens bij dat de rentes van EM obligaties na jaren van sterke kapitaalinstroom al ver onder hun historisch gemiddelde liggen. Dit terwijl de waarderingsafslag van EM aandelen ten opzichte van DM aandelen dichtbij het hoogste punt sinds 2008 ligt.

Maarten-Jan Bakkum is senior strateeg opkomende markten bij NN Investment Partners. 

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.