Herstel in EM? Niet zo snel


Na de forse correctie in opkomende markten dit jaar zou er ruimte moeten zijn voor een herstel in 2019. De risico’s zijn in ieder geval meer in evenwicht. Veel van de Amerikaanse handelsbelemmeringen en normalisatie van monetair beleid zijn inmiddels verdisconteerd. Toch blijven de vooruitzichten troebel.

Dit omdat het risico op een verdere escalatie van het Amerikaans-Chinees handelsconflict reëel is en het groeimomentum in de VS nog zoveel beter is dan in de rest van de wereld dat de Amerikaanse dollar nog makkelijk kan doorappreciëren.

De combinatie van een stijgende Amerikaanse rente en een sterkere dollar creëert een omgeving waarin kapitaaluitstroom vanuit de opkomende wereld waarschijnlijk zal aanhouden. Dit houdt de druk op valuta hoog en maakt het onwaarschijnlijk dat rentes in emerging markets weer snel kunnen dalen. Al met al is dit de belangrijkste reden om ervan uit te blijven gaan dat de groeivertraging in de meeste opkomende landen aan zal houden, ook in 2019.

Maar, zoals gezegd, de markten zijn al zwak geweest: er is al een voorschot genomen op meer kapitaalvlucht. Dus we moeten echt meer-dan-verwachte rentestijgingen in de VS gaan zien om het tempo van kapitaalvlucht te laten toenemen en de rentes in de opkomende wereld nog te doen stijgen van de al hoge niveaus. Met andere woorden, als de Fed doet wat het heeft aangekondigd en als er tegelijkertijd geen nieuwe escalatie komt in het handelsconflict tussen de VS en China, dan moeten opkomende markten een nieuwe verkoopgolf kunnen voorkomen.

Daar komt nog bij dat protectionisme en Amerikaans monetair beleid niet de enige factoren zijn die invloed hebben op opkomende markten. Een andere belangrijke factor is de economische stimulering door de regering in Beijing. De Chinese economie is aan het verzwakken, met name als gevolg van een strengere regulering van het kredietsysteem. Inmiddels, als reactie op de handelsbelemmeringen vanuit de VS, zijn de Chinese autoriteiten begonnen de teugels weer wat te laten vieren. Het is met name via belastingverlagingen voor huishoudens en private bedrijven dat de groei van consumptie en investeringen wordt aangejaagd. In de loop van 2019 zouden andere opkomende markten hiervan moeten kunnen profiteren via hogere grondstoffenprijzen en meer handel met China.

Tot slot moet gezegd worden dat door het geleidelijk wegvallen van duidelijk positieve meerjarige factoren als globalisering en ultra-lage rentes in de VS en Europa, de opkomende markten meer afhankelijk zijn geworden van landenspecifieke ontwikkelingen. Dus de uiteindelijke prestaties van obligatie- en aandelenmarkten in de opkomende wereld de komende jaren zal vooral ook de optelsom zijn van politieke veranderingen, mogelijke hervormingen en het uiteindelijke succes van regeringen om meer economische groei van binnenuit de genereren. Waar een aantal landen duidelijk de goede richting opgaan (India, Vietnam, Argentinië), lijkt er in een andere groep vooral bewogen te worden naar meer overheidsbemoeienis, hogere begrotingstekorten en een verslechtering in het investeringsklimaat (Mexico, Zuid-Afrika en Turkije).

Maarten-Jan Bakkum is senior Senior Strategist Emerging Markets bij NN Investment Partners.