Maarten-Jan Bakkum: Geen ongelukken


Voor de opkomende markten is 2015 het jaar van de waarheid geweest. Het had even geduurd, maar de alsmaar dalende grondstoffenprijzen, opgedroogde wereldhandelsgroei en forse kapitaaluitstroom, in combinatie met snel terugvallende groei en onvoldoende beleidsaanpassingen en hervormingen, zorgden uiteindelijk voor een stevige correctie in valuta- en aandelenmarkten.

Voor het eerst sinds 2010, toen de groeivertraging in de opkomende wereld begon, kunnen we zeggen dat marktverwachtingen weer enigszins realistisch zijn.

Valutadepreciatie

Dit is belangrijk om ruimte te creëren voor een herstel. Met name de valutadepreciatie van gemiddeld 40 procent ten opzichte van de dollar zal helpen. Ten eerste zet een fors dalende munt druk op van nature gemakzuchtige beleidsmakers om te hervormen. Onder druk kunnen impopulaire maatregelen genomen worden die de economische structuur versterken en de basis leggen voor toekomstige groei.

Ten tweede zorgt een zwakkere munt ervoor dat tekorten op de lopende rekening kleiner worden en dat via een hogere rente kredietgroei terugvalt naar gezondere niveaus. Zo nemen onevenwichtigheden in de economie af en komt er weer ruimte voor nieuwe investerings- en consumptiegroei.

Ook belangrijk is dat er meer realisme is ontstaan over de groeimogelijkheden in de opkomende wereld. Dit verkleint het risico op nieuwe negatieve verrassingen met alle disruptieve marktonrust van dien. De 4,5 procent economische groei die nu door economen wordt voorspeld voor 2016 is nog steeds wat aan de hoge kant, maar de kans dat deze voorspelling meer dan een half procentpunt te hoog zal blijken te zijn, is klein. 

Heel anders was het vorig jaar, toen de verwachtingen voor 2015 meer dan een procentpunt te hoog waren. Hierdoor kon de groeivertraging in China en ook elders in de opkomende wereld heel makkelijk tot een stevige marktcorrectie leiden en in augustus zelfs voor paniek zorgen. De kans dat dit volgend jaar weer gebeurt is kleiner geworden. 

Marktsentiment

Door de correctie in valuta- en aandelenmarkten en een minder hoog verwachtingspatroon, zijn de risico's in de opkomende markten meer gebalanceerd dan ze in jaren geweest zijn. Behalve de risico's aan de onderkant – een scherpere Chinese groeivertraging, een systeemcrisis in China, een schuldencrisis in Brazilië, een capitulatie in opkomende valutamarkten – zijn er nu ook risico's aan de bovenkant.

Als de Chinese autoriteiten slagen in hun pogingen de economie te stabiliseren en als er in andere landen met een excessieve kredietgroei, zoals Maleisië, Thailand, Turkije en Brazilië, geen grote defaults komen, dan zouden markten langzaam kunnen beginnen te anticiperen op een groeiherstel.

Van lage niveaus kunnen stijgende koersen relatief gemakkelijk voor een beter marktsentiment kunnen zorgen, met appreciërende valuta, dalende rentes en een perceptie dat het groeiherstel dichterbij komt. Nu maar hopen dat het onvermijdelijke proces van deleveraging in de opkomende wereld zonder grote ongelukken blijft verlopen.

Maarten-Jan Bakkum is senior beleggingsstrateeg opkomende markten bij NN Investment Partners.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.