Maarten-Jan Bakkum: Lucht


En plotseling is alles weer vergeten. Dat opkomende markten de afgelopen tien jaar eigenlijk alleen hard hebben kunnen groeien dankzij excessieve kredietgroei, dat de afhankelijkheid van buitenlands kapitaal in die tijd alleen maar groter is geworden en dat ondertussen de overheidsbemoeienis in de economie bijna overal flink gestegen is.

Dit doet er allemaal niet meer toe als de Amerikanen besluiten de rente voorlopig niet te verhogen en als de Chinezen tegelijkertijd de kredietkraan verder openzetten. Dus opkomende markten gaan weer omhoog, en snel ook. Sinds eind januari hebben aandelen in emerging markets zo’n tien procentpunten beter gepresteerd dan die in ontwikkelde markten.

Zo werken financiële markten nou eenmaal. Fundamentele issues verliezen hun relevantie als cruciale korte-termijnfactoren plotseling sterk verbeteren. Vanaf 21 januari begon de Amerikaanse dollar te verzwakken. Dit was het gevolg van opstekende recessiezorgen in de VS en de daaraan verbonden conclusie dat de Amerikaanse rente de komende kwartalen niet meer verhoogd zou worden. Voor de opkomende wereld betekende dit dat de kapitaalvlucht begon af te nemen, simpelweg omdat de VS een minder aantrekkelijk alternatief was geworden. Voorlopig in ieder geval. Beleggers begonnen weer meer te zoeken naar hogere rendementen buiten de VS. Dat grondstoffenprijzen inmiddels weer aan het stijgen waren, voor een groot deel dankzij de zwakkere dollar, maakte het makkelijker voor beleggers opkomende markten het voordeel van de twijfel te geven.

Ondertussen begonnen in China wat eerste tekenen van economisch herstel door te komen. Kredietgroei in januari was veel sterker dan verwacht en de huizenmarkt in de grootste steden kwam sterk in beweging. Het is nog steeds moeilijk te geloven dat de Chinese autoriteiten werkelijk besloten hebben opnieuw de kredietkraan verder open te zetten. Inmiddels is het niveau van de totale kredietgroei drie keer zo hoog als de economische groei. En nadert de schuldquote in het land snel de 300 procent.

Met dit soort cijfers wordt het moeilijk een kredietcrisis te voorkomen. Maar ja, niemand weet natuurlijk wanneer het slechte-leningenprobleem onbeheersbaar wordt en het systeem onder de snelgroeiende schuldenlast zal bezwijken. De meeste beleggers zullen ervoor kiezen te profiteren van een nieuw kredietgedreven economisch herstel, in plaats van te somberen over een crisis die nog jaren zou kunnen uitblijven.

Dus hier hebben we de verklaring voor de opleving in opkomende markten van de afgelopen maanden: het Amerikaanse uitstel van renteverhogingen en de nieuwe acceleratie van Chinese kredietgroei. Dit zijn geen factoren die de fundamentele problemen in de opkomende wereld oplossen. Maar ze geven wel lucht aan de economieën die gebukt gingen onder kapitaaluitstroom en dalende Chinese vraag naar grondstoffen. Nu maar hopen dat de Amerikaanse centrale bank niet snel van mening hoeft te veranderen en dat de slechte leningen in China beheersbaar blijven.

Maarten-Jan Bakkum is senior beleggingsstrateeg opkomende markten bij NN Investment Partners.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.