Opkomende markten


Het is alweer voorbij. De outperformance van opkomende markten.

In de laatste vier maanden van 2012 leek er weer een positieve trend begonnen te zijn: opkomende markten versloegen ontwikkelde markten met maar liefst 8 procentpunten.

De eerste tekenen van aantrekkende wereldgroei, een duidelijk acceleratie van Chinese groei en afnemend risico in de Eurozone. Allemaal plausibele verklaringen waarom emerging markets weer de weg naar boven hadden gevonden. Maar waarom is 2013 nu zo slecht begonnen voor diezelfde emerging markets?

Op de eerste plaats moeten we niet vergeten dat opkomende markten al sinds oktober van 2010 het tij tegen hebben. Terugvallende Chinese groei, inflatiezorgen in veel opkomende markten en dalende wereldhandelsgroei waren toen de negatieve punten. 

Haperende groeimotor
De belangrijkste reden waarom er op dat moment een eind kwam aan een outperformance die acht jaar geduurd had, was de haperende Chinese groeimotor. Het was precies hierom dat de vooruitzichten van opkomende markten weer leken te verbeteren toen China in de zomer van vorig jaar duidelijk aantrekkende groei begon te laten zien. Maar terwijl de Chinese groei er nu nog steeds redelijk goed bij ligt, op een niveau van zo’n 8 procent, is het effect ervan op de markt alweer uitgewerkt.

Beleggers geloven niet dat de Chinese economie het huidige groeiniveau kan vasthouden. Dit zien we ook terug in de matige prijsontwikkelingen in de grondstoffenmarkten. En in de teleurstellende performance van opkomende markten die in de afgelopen tien jaar bij uitstek geprofiteerd hebben van sterke vraag naar grondstoffen vanuit China. 

Brazilië en Rusland
Brazilië en Rusland zijn hier de beste voorbeelden van. Beide markten hebben slechter gepresteerd dan het emerging-markets gemiddelde sinds september, toen China begon te herstellen. Zeer opmerkelijk.

Een tweede verklaring voor de zwakke performance van de opkomende markten in de eerste maanden van 2013 is de verslechtering van economische parameters in een steeds grotere groep landen. Oplopende tekorten op de betalingsbalans en overheidsbegroting, hoge inflatie en een snel afnemende concurrentiekracht door sterkere valuta en stijgende loonkosten.

Een verkeerd economisch beleid en een pijnlijk gebrek aan structurele hervormingen hebben landen als Zuid-Afrika, Brazilië en India, om er maar een paar te noemen, teruggeworpen naar een lagere structurele economische groei.

Verenigde Staten
Een derde en misschien wel de belangrijkste factor die emerging markets heeft doen achterblijven bij ontwikkelde markten de afgelopen maanden is de groei-opleving in de Verenigde Staten, Duitsland en Japan. Het is een tijd geleden, maar de meest dynamische economieën in de wereld zijn wellicht deze drie. 

De schaliegasrevolutie in de VS, de aantrekkende Duitse huizenmarkt en de verandering in het Japanse monetaire beleid bieden momenteel betere perspectieven voor beleggers dan groei of hervormingen in opkomende markten.

Maarten-Jan Bakkum is beleggingsstrateeg opkomende markten bij ING Investment Management.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.