Minder groei, meer vraag naar groeiaandelen


Na de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten volgde een sterke stijging van het consumenten- en producentenvertrouwen gevolgd door een rally van waarde-aandelen. De stijging was het gevolg van de verkiezingsbelofte van het pro-zaken kabinet Trump: minder belastingen en deregulering. Naar nu blijkt, is de uitvoering van dit beleid minder makkelijk dan gedacht.

De hervorming van Obamacare haalde het congres niet eens omdat er op voorhand al te weinig stemmen waren om het voorstel goedgekeurd te krijgen.  

Index voor politieke geschillen

In de Verenigde Staten wordt alles gemeten en bestaat er voor de meest uiteenlopende zaken een index, zo ook voor het meten van politieke geschillen. De Philadelphia Fed publiceert elke maand een dergelijke index gebaseerd op het aantal krantenartikelen waarin onenigheid tussen politici aan de orde komt.

Tijdens het presidentschap van Obama zat er al een stijgende lijn in deze index, maar recentelijk is de index omhoog geschoten. Deze onenigheid doet vermoeden dat een soepele doorvoering van belastinghervormingen en een plan voor uitgaven aan infrastructuur met de nodige onzekerheid is omgeven. Dit zal ook zijn weerslag hebben op het consumenten- en producentenvertrouwen.

In Amerika stegen zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen na de verkiezingen scherp en staan inmiddels op ongekend hoge niveaus. De indicator die het vertrouwen van CEO’s meet, kende een zelfde beweging. De politieke onzekerheid maakt deze vertrouwensindicatoren kwetsbaar. Daarmee komt ook de groeiverwachting in de Verenigde Staten onder druk.

Kapitaalinvesteringen

In het eerste kwartaal van dit jaar stegen de investeringen van bedrijven. Vooral de terugkeer van boortorens op de markt (als gevolg van de stijging van de olieprijs) en de verkopen van vrachtwagens droegen bij aan deze stijging. Maar blijft dit zo?

Er zijn redenen om aan te nemen dat de groei van bedrijfsinvesteringen later in het jaar zal afzwakken. Immers, de bezettingsgraad van de industrie in de Verenigde Staten blijft laag. Een hoge bezettingsgraad geeft een sterke impuls om meer te investeren: overwerk is duur en bedrijven willen hun marktaandeel behouden. Maar op dit moment bestaat die prikkel gewoonweg niet. Daar komt nog bij dat de FED Loan Survey aangeeft dat banken op dit moment hun voorwaarden voor leningen aanscherpen, vooral in de onroerend goed sector.

Consumentenbestedingen

De plotselinge stijging van het consumentenvertrouwen heeft nog niet geleid tot een forse toename van de consumentenbestedingen. De uitgaven worden gedrukt door een beperkte toename van het reëel beschikbaar inkomen, banken die minder makkelijk krediet verlenen en een trendmatige stijging in de spaarquote. 

Met een vertraging in kapitaaluitgaven en consumentenbestedingen komt de acceleratie in de groei er niet. En is er ook geen reden voor een scherpe stijging van de rente. Ook de Fed ziet deze ontwikkeling en is terughoudend met het verhogen van de rente. In een klimaat van lage groei blijven groeiaandelen favoriet, want groei blijft immers schaars. 

Mark Glazener is manager van het Robeco-fonds van Robeco.

Dit artikel is geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of verkopen.