Beleggen moet in economie 3.0


De lage rente, een appeltje voor de dorst, studerende kinderen, er zijn verschillende redenen te noemen waarom beleggen voor veel mensen een must is. Maar misschien is er nog wel een veel belangrijkere reden om uw spaargeld om te zetten in een beleggingsportefeuille: de derde industriële revolutie, of zoals ook wel gezegd wordt: economie 3.0.

 

We leven in een snel veranderende wereld. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat je gerust mag spreken van een nieuwe industriële revolutie. De nano-technologie en het 3D-printen gaan zorgen voor een industriële omwenteling die zijn weerga niet kent. Ik zie een toekomst waar bijvoorbeeld China het moeilijk gaat krijgen als productiefaciliteit van de wereld omdat de factor arbeid steeds minder nodig is in het productieproces.

 

Kodak
Hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Laten we eens kijken naar het 3D printen. Over niet al te lange tijd worden (bijna) alle producten met een 3D printer gemaakt. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de fabrieken zelf, ook het vervoer bijvoorbeeld zal structureel veranderen. Door de ‘simpele’ manier van produceren worden productiecentra dichter bij de afnemer gepositioneerd.

Ook kunnen producten, door de software aan te passen, eenvoudig op maat worden gemaakt. De nieuwe technologie kan ook zomaar zorgen dat bepaalde bedrijfstakken overbodig worden, zoals bijvoorbeeld met de fotorolletjes (Kodak) is gebeurd.

Mede-eigenaar
Maar wat heeft dat te maken met beleggen? U steekt uw geld in aandelen om eigenaar te zijn van een bedrijf. Een gezond bedrijf bezorgt u jaarlijks dividend (deel van de winst) en hopelijk koerswinst (toename reserves).

Omdat de factor arbeid steeds minder wordt ingezet, wordt het voor het welvarende deel van de mensheid steeds belangrijker een belang in de factor kapitaal te hebben. Voor de lange termijn is het bezitten van een deel van het bedrijfsleven de manier om ook met deze ‘economie 3.0’ mee te doen. Steeds meer vermogen komt terecht bij een kleinere groep mensen.

Koopkracht
Dit opgeteld bij de andere gevaren voor uw spaargeld zoals de lage rente, inflatie, pensioenonzekerheid en een eventuele gedeeltelijke confiscatie door de overheid (de bundesbank heeft hier weer een balletje over opgegooid) ben ik ervan overtuigd dat het bezit van aandelen op termijn noodzakelijk is om koopkracht en welvaartsniveau te behouden.

Daarbij geldt er wat mij betreft nog wel een voorwaarde: het zal mij toch niet overkomen dat ik investeer in een bloeiend bedrijf dat door de technologische ontwikkelingen opeens overbodig gaat worden? Een goede spreiding van de beleggingen is dus een must.

Martijn Rozemuller is managing director en oprichter van Think ETF's.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.