Het duurzame tegengif voor coronaDe verwoestende storm die ‘corona’ heet heeft ook een zilveren rand. De pandemie heeft een aantal trends in gang gezet die de duurzame transitie kunnen versnellen als ook overheden deze met hun vrijgemaakte gelden verder ondersteunt. 

Beleggers hadden voor corona al meer oog voor duurzaam beleggen. Van onze grootste pensioenfondsen was dat al bekend. Recent onderzoek dat ik met Oxford University heb gedaan toont aan dat ook particuliere vermogende beleggers hun aandelen- en obligatieportefeuilles draaien naar duurzamere kenmerken. 

De hogere rendementen die door de duurzame portefeuilles dit jaar zijn behaald zullen beleggers nog meer in die richting sturen. Morningstar gaf begin april al aan dat 70 procent van de duurzame aandelenfondsen in de top helft van hun categorie noteren. Ik zie ook bij de bank dat onze duurzame mandaten het 4-5 procent beter doen dan hun klassieke broertjes. Beleggers zullen deze betere prestaties van duurzame beleggingen onthouden. 

Effect corona op onze waarden

Aan de vraag naar duurzame beleggingen zal het dus niet liggen. Maar hoe zit het met de aanbodzijde? Als ik daar om mij heen kijk zie ik dat Covid-19 in drie opzichten iets op gang heeft gebracht.

Ten eerste heeft het virus ons teruggebracht naar de kwaliteit van onze gezondheid en onze leefomgeving. Die her-prioritering van onze waarden kan ons gedrag als consumenten veranderen. 

Ten tweede heeft corona de ogen van bedrijven geopend voor hun afhankelijkheid in de wereldwijde waardeketen. Om kwetsbaarheden in de toekomst te voorkomen worden de ketens verlegd, en verkort. 

Ten derde hebben we met z’n allen een omslag hebben gemaakt naar nieuwe vormen van werken die veel minder vervuilend zijn. Ik hoor veel collega’s zeggen dat zij na corona niet meer vol terug gaan naar kantoor en ook niet voor elk wissewasje in het vliegtuig zullen stappen.  

Maar blijft dat ook zo? 

De eco-optimisten roepen dat dit blijvend is. Ik zou het graag hopen, maar geloof het niet zo snel. De realiteit is namelijk ook dat veel bedrijven nu vooral bezig zijn met dagelijks overleven. Zij zouden er daarbij goed aan doen om handig in te spelen op de versnelde digitalisering en verduurzaming. Dat lijkt commerciële logica, maar kan toch in het crisismanagement een ondergeschoven kindje blijven. 

Daarbij komt dat de olieprijs enorm is gedaald. Goedkope olie maakt het makkelijker om de overstap naar duurzamere energiebronnen nog even uit te stellen, in een tijd waar alle middelen worden ingezet om het hoofd boven water te houden.

Gelukkig zien we al wel dat schalie en boren in het noordpoolgebied door de lage olieprijs relatief dure vormen van oliewinning zijn geworden. Dit zal het aanbod van deze meest vervuilende olievormen dempen.

Maar er is meer voor nodig om de verduurzaming die covid-19 heeft versneld blijvend aan te wenden in het belang van onze planeet. Overheden moeten namelijk ook in dezelfde richting duwen.

Rol overheden 

Concreet kunnen zij dat doen door subsidies te geven voor duurzame energie zolang de olieprijs te laag blijft. Zij kunnen ook de duurzame regelgeving die al bekrachtigd is, of in een ver gevorderd stadium is, versneld implementeren. En als klap op de vuurpijl kunnen zij de steunmaatregelen koppelen aan de duurzaamheidsdoelen die we in Parijs hebben afgesproken. 

Op die manier kan de verwoestende kracht van Covid-19 ook ten goede worden aangewend. Zodat we de toekomstige generatie niet alleen met een hoge financiële rekening opzadelen, maar ook met een betere planeet. Dat is pas tegengif.

Mary Pieterse-Bloem is hoogleraar financiële markten bij Erasmus School of Economics en lid ABN Amro beleggingcomité.