Is ESG regelgeving van Mifid II proporties?


In aanloop naar de zomer beginnen zo langzamerhand toch al een aantal marktpartijen zich stuk te bijten op de aankomende ESG-regelgeving uit Brussel. Het gaat om dan vooral om de nieuwe Europese ESG transparantieverplichtingen. Er wordt wel eens gezegd dat dit vergelijkbaar is met de implementatie van Mifid II. Is dat zo?  

Al sinds de aankondiging van het EU Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie van 2018 weten we dat er veel regelgeving rond duurzaamheid op de financiële sector afkomt. Dat komt nu heel snel dichterbij: in maart 2021 wordt het al verplicht voor vermogensbeheerders en financiële adviseurs om hun duurzaamheidsbeleid op hun website te publiceren. Dit wordt bepaald in een Europese verordening over de ESG transparantieverplichtingen.

Dit is de zogenoemde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze draagt financiële partijen op indicatoren te publiceren die de belangrijkste ongunstigste effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren laten zien. De verdere invulling wordt bepaald door de zeer gedetailleerde regelgeving, die op dit moment door de Europese toezichthouders aan de markt ter consultatie is voorgelegd. 

Mifid II proporties? 

Naar aanleiding van deze consultatie, hoor ik om mij heen dat de implementatie van de SFDR misschien wel het nieuwe Mifid II gaat worden. Is dat zo? Ja en nee. Ja, want de mate van detail van de ESG-regelgeving lijkt de trend door te zetten waarvan ook bij Miid II sprake van was. Zo lijkt de Europese wetgever niets aan het toeval over te willen laten. Wat ook overeenkomt met Mifid II is dat marktpartijen wort opgedragen ESG-regelgeving te implementeren, terwijl de details daarvan nu nog niet bekend zijn.

Zo moeten marktpartijen met ingang van 10 maart 2021 al een groot deel van de SFDR hebben geïmplementeerd, maar de details van die richtlijn worden dan pas in finale vorm bekend. Ook bij Mifid II was dat het geval. Bovendien werden de vele Q&A's pas na de inwerkingtreding van Mifid II door Esma en de nationale toezichthouders beschikbaar gesteld.

Er is nog een andere interessante parallel te trekken tussen de ESG transparantieverplichtingen en de product governance regels van Mifid II. De eerste reactie van veel partijen was toen namelijk 'dit kennen wij, en doen wij toch al?” Ja, dat klopt, maar in beide gevallen niet in de mate van detail die de Europese regelgeving vereist en de dyamiek die daarmee gepaard gaat. 

Cruciale rol duurzaamheidsexperts

Ten eerste brengt de implementatie van ESG regelgeving verschillende disciplines bij elkaar. Bij Mifid II zijn het vaak de product managers, compliance officers, juristen en/of experts op het terrein van financiële regelgeving die betrokken zijn bij het implementatieproces. Dat zijn professionals die al jaren gewend zijn om met financiële regelgeving te werken.

Bij duurzaamheidsexperts kan dat anders zijn. De huidige financiële regelgeving is voor deze experts vaak nieuw. Bovendien zal het wennen voor ze zijn dat in de nabije toekomst hun werk onder het vergrootglas van de toezichthouder komt te liggen. Duurzaamheidsexperts zijn echter cruciaal voor een goede implementatie van de nieuwe regelgeving. 

Ten tweede speelt de veel besproken kwestie rond data een grote rol. Marktdata is onder Mifid II belangrijk, maar bij ESG gaat het om data met een geheel andere dynamiek. Dat is namelijk data die steeds in ontwikkeling is en aan verandering onderhevig, ook door wijziging in zowel politieke als wetenschappelijke inzichten. Het gaat dan om data die voor duurzaamheidexperts bekend terrein is, maar voor specialisten op het gebeid van financiële wetgeving specialisten allerminst. Dat maakt het speelveld beslist anders dan bij Mifid II. 

Dat duurzaamheid nu door Brussel zal worden gereguleerd is nieuw - zowel duurzaamheidsexperts als voor financiële wetgeving specialisten. Maar dat maakt het misschien juist wel een mooie uitdaging!    

Randy Pattiselanno is Manager Strategy & Regulatory Affairs bij de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas).