Emerging markets bieden kansen


Tijdens vorige perioden van economische tegenwind waren het de emerging markets die de hardste klappen kregen. Op dit moment is dat echter niet het geval. De opkomende landen staan er namelijk economisch gezien erg goed voor.

Een sterk ontwikkelde interne markt en de hoge prijzen voor grondstoffen hebben hiervoor gezorgd. Onder de opkomende landen vallen grofweg alle landen buiten de OECD landen. We spreken wel over een groep landen omdat de mate van economische ontwikkeling nog beduidend lager ligt licht dan in de Westerse landen, maar in feite zijn zij geheel geen eenheid.

De grootste tweedeling in deze groep is het wel of niet hebben van grondstoffen. Als we kijken naar de grootste opkomende landen, de BRIC’s (Brazilië, Rusland, India en China), dan hebben de eerste twee wel veel grondstoffen en de laatste twee niet. Toch beleven alle vier een ongekende groei. Dat geldt niet voor alle landen zonder grondstoffen. Enkele van hen blijven slecht presteren en ontsnappen niet aan de kringloop van armoede, geweld en verspilling.

Opmerkelijke opmars
Deze gemêleerde groep van ± 150 landen is bezig aan een opmerkelijke opmars. De wereldwijde groei in 2007 is voor meer dan 80 procent gerealiseerd door de opkomende landen, terwijl dit in 2000 nog slechts 50 procent was. Zij vormen nu meer dan 30 procent van de totale wereldeconomie en dat aandeel zal in de komende jaren verder toenemen. In 2015 zal dat naar verwachting 40 procent zijn en in 2025 wellicht meer dan 50 procent.

Deze inhaalslag is ene historische trend die van grote invloed zal zijn op het wereldgebeuren. De afgelopen tijd is dan ook al vaker de vraag gesteld of deze landen niet alleen de groeivertraging kunnen keren maar wellicht zelfs in staat zijn de wereldeconomie voor een echte recessie te behoeden.

Groeivertraging
Een groeivertraging in de VS zal zeker gevolgen hebben voor de opkomende landen, maar het aandeel van dat land in de export van de BRIC’s is bescheiden. Van de Braziliaanse export gaat 14 procent naar de VS, voor Rusland is dat 5 procent, voor India 15 procent en voor China 20 procent.

De handel tussen de opkomende landen onderling is van steeds groter belang geworden en daar heeft dan ook de grootste expansie zich voorgedaan. De reserves van deze landen zijn enorm en die worden steeds meer aangewend voor noodzakelijke investeringen in eigen land, zoals in infrastructuur, scholen en ziekenhuizen. De onstuimige groei van de opkomende landen gaat natuurlijk gepaard met de nodige groeistuipen.

Moeilijk beleggingsjaar
Problemen met sociale cohesie, milieu en maatschappelijke ontwikkelingen zijn inherent aan een dergelijke fase. Ook politiek gezien zullen deze landen andere keuzes maken dan die wij in het westen voor het ‘absoluut goede’ houden. Daar zullen wij in het westen op moeten anticiperen aangezien de groei in onze eigen regio’s relatief zal verminderen.

De emerging markets kennen een moeilijk beleggingsjaar. De oplopende inflatie en de lagere export naar de VS hebben beleggers doen besluiten om geld aan deze markten te onttrekken. Omdat deze landen economisch sterk verder zullen groeien is deze dip een mooi moment om in te stappen.

iShares Emerging markets
Op de Amsterdamse beurs kan dit op verschillende manieren via trackers. De iShares Emerging markets is de breedst gespreide tracker waarin de belangrijkste bedrijven uit de opkomende landen zijn vertegenwoordigd. Gelooft u als belegger specifiek in de BRIC landen dan is de iShares FTSE BRIC 50 een goede keuze, waarin de 50 grootste bedrijven uit  deze vier landen zijn vertegenwoordigd.

Een ander optie is de iShares MSCI Eastern Europe. Hierbij wordt geprofiteerd van de groei in Oost-Europea, waarbij wel Rusland erg zwaar weegt. Ook zijn er nog trackers beschikbaar op Azië en veel individuele opkomende landen.

Rogier Rake is partner van IBS Vermogensbeheer en mede-auteur van het boekje 'Trackers, een nieuwe dimensie in beleggen', dat kan worden besteld of gedownload via www.ibs-vermogensbeheer.nl.