Met tracker profiteren van bedrijfsobligaties


Afgelopen jaar maakten veel partijen zich zorgen over de hoge olieprijs en de daaruit voortvloeiende inflatie. Inmiddels is deze angst volledig verdwenen. Door de economische malaise is de vraag naar  grondstoffen flink afgenomen waardoor de prijzen zijn gedaald.

In de Eurozone bedroeg de inflatie over december 2008 1,6 procent. Dit is 0,5 procent lager dan in november en 0,2 procent lager dan economen hadden verwacht. Ook voor 2009 zal er geen druk op het prijspeil zijn.

Inflatie vs deflatie
Pas als de economie weer een hoogconjunctuur beleeft, zeg over 4 à 5 jaar, zal de inflatie weer oplopen. Deze wordt dan gevoed door de vergrijzing van de bevolking. Dit zorgt voor een krapte op de arbeidsmarkt waardoor de lonen zullen stijgen. Ook zal er een impuls komen vanuit de grote omvang van staatsschulden die nu worden gemaakt.

Inflatie is aantrekkelijk als je hoge schulden hebt en we zullen zeker zien dat landen hiervan gebruik gaan maken. De andere keerzijde is deflatie wat nu ook wordt genoemd als mogelijkheid. Deflatie is een groot gevaar voor de economie omdat de monetaire autoriteiten hier niets tegen kunnen doen.

Afschrikwekkend voorbeeld is Japan, waar de deflatie al tien jaar de economie in haar greep heeft. Op dit moment is er echter geen enkel gerenommeerd onderzoeksinstituut dat deflatie verwacht. Zij verwachten dat de enorme stimuleringen van de overheden dit zal voorkomen.

Monetaire verruiming
Naast het wegvallen van het inflatiegevaar hebben ook het monetaire verruimingsbeleid en de kapitaalmarkttransacties van de centrale banken en de overheden ervoor gezorgd dat de lange rente de afgelopen weken flink is gedaald. De Duitse 10-jaars rente heeft zelfs even onder de 3 procent gestaan.

Iedereen doet er alles aan om de rente zo laag mogelijk te houden om de economie niet verder het moeras in te laten glijden. De huidige lage rentestand is voor enkele maanden wel te handhaven, maar op de langere termijn niet. De vraag op de kapitaalmarkten zal fors zijn. Overheden moeten herfinancieren en nieuw geld aantrekken om de genationaliseerde banken en de stimuleringspakketten te betalen. Daarnaast zullen de geldschieters beducht zijn voor zwakkere valuta en daardoor eerder een extra risico premie eisen.

Faillissementsrisico's
De grote vraag naar staatsobligaties heeft ertoe geleid dat het gemiddelde rendement in 2008 maar liefst 10 procent bedroeg. Dit hoge rendement gold niet voor obligaties met een hoger risico. De spread van credits, high yields en ook emerging market debt liep enorm op, waardoor de koersen daalden.

Beleggers, wars van risico’s,  eisten een hogere opslag voor het toegenomen faillissementsrisico. De verkoopdruk vanuit de hedge funds zorgde voor extra druk op de koersen. Inmiddels zijn de spreads opgelopen naar niveaus die een zware depressie impliceren. Markten overdrijven, maar op den duur zal weer naar fundamenten worden gekeken.

iShares Corporate Bond
Koersen lopen dan weer op naar realistische waarden. Gezien de lage vergoeding op staatsobligaties is een belegging in credits daarom aantrekkelijk op dit moment. Op Euronext is de iShares € Corporate Bond beschikbaar. Deze tracker investeert in ongeveer veertig liquide investment grade bedrijfsobligaties. Het faillissementsrisico hiervan is beperkt terwijl de spread hoog is. Met een yield van 5,5 procent is dit dan ook een aantrekkelijke belegging.  

Rogier Rake is partner van IBS Vermogensbeheer en mede-auteur van het boektje 'Trackers, een nieuwe dimensie in beleggen'. wilt u meer informatie of het boekje downloaden of bestellen dan kan dat via www.ibs-vermogensbeheer.nl.