Groene psychologie


Groen is hot. Praten over 'groen' doet goed. De psychologie van de kleur groen is interessant. Groei, vernieuwing, natuur, jeugd, gezondheid, stabiliteit, evenwichtigheid en misschien ook wel zelfbehoud. Dit zijn allemaal associaties die mensen in de regel hebben met de kleur groen.

Het is dan ook niet verrassend dat beleggers blijven zoeken naar groene investeringen, aanbieders daar op in blijven spelen en steeds meer pensioenfondsen beleggingsportfolio's sterk verduurzamen. Het is ook niet zo verrassend dat de politiek groene thema's aangrijpt om kiezers te trekken. Groen speelt in op positieve onderbuik gevoelens.

Is het dan verrassend dat centrale banken en toezichthouders zich mengen in het groene debat?

Als het aan onze eigen Nederlandsche Bank ligt niet.

De Europese Commissie draagt het Financial Sustainability Action Plan uit in mooie factsheets met plaatjes van net ontkiemde groene plantjes. DNB voert ook een  actieve groene psychologie door zich hard te maken voor de voor centrale banken en toezichthouders weggelegde taak om te waarborgen dat het financiële stelsel bestand is tegen de financiële risico's die klimaatverandering met zich mee brengt.

Champions league

Als aanvoerder van het Network for Greening the Financial System (NGFS) neemt DNB wereldwijd medetoezichthouders en centrale banken op sleeptouw in de strijd om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en het financiële systeem te vergroenen.

De NGFS is een soort groene champions league voor toezichthouders en centrale banken waarin ze gezamenlijk presenteren op het hoogste niveau. Inzet: kapitaal mobiliseren voor groene en CO2-arme investeringen. Daarnaast pogen ze gezamenlijk vast te stellen wat nog meer nodig is voor beheersing van klimaatrisico's.

Het NGFS publiceerde op 11 oktober jl. een eerste voortgangsrapportage na haar oprichting in december 2017. Uit deze rapportage blijkt dat de NGFS nieuwe analyse- en toezichtsmethoden ontwikkelt, onder andere op basis van scenarioanalyses en nieuwe stresstests die financieel instellingen zoals pensioenfondsen, banken en mutual funds moeten toepassen.

Ook zijn er centrale banken die nadrukkelijker een rol vervullen bij het uitbreiden van groene financiering, bijvoorbeeld door bij hun beleggingsstrategie verantwoording af te leggen voor klimaat- en milieufactoren. Het blijkt helaas nog wel dat er de nodige uitdagingen zijn voor de leden van de NGFS om daadwerkelijk resultaat te boeken. Welke concrete acties van toezichthouders zullen uiteindelijk bijdragen aan het behalen van deze klimaatdoelen? En waar te beginnen?

Niet makkelijk

Makkelijk is het halen van de klimaatdoelen niet. Voor staten niet, zoals in Nederland maar al te goed blijkt uit de ontwikkelingen rondom de Urgenda-uitspraak eerder deze maand. Juridisch een belangrijke uitspraak omdat de Nederlandse Staat veroordeeld is tot het nemen van bepaalde klimaatmaatregelen, maar hoe gaat de Staat dit waarmaken?

Voor toezichthouders is het ook geen makkelijke taak. DNB heeft bijvoorbeeld onderzocht of lagere kapitaalbuffers uitkomst zouden bieden om groene financiering te stimuleren. De uitkomst van het onderzoek is alleen dat er momenteel geen overtuigend bewijs is dat groene leningen daadwerkelijk minder risicovol zijn wat een lagere kapitaalbuffer mogelijk zou maken. Verplichte transparantie voor financiële instellingen over naleving van klimaatdoelstellingen is wellicht een beter haalbaar middel.

Ondanks dat Nederlandse financiële instellingen, met name de pensioenfondsen en een aantal banken, al aardig op weg zijn is er nog steeds werk aan de winkel.

DNB is goed op weg om met haar groene psychologie hieraan bij te dragen, want wat wil de financieel sector nog meer dan toezichthouders die vernieuwing, gezondheid, stabiliteit, evenwichtigheid en zelfbehoud uitstralen?

Tot slot nog een tip voor DNB: vergeet de kleur groen niet in de marketing, want de tegenwoordig groene McDonalds lijkt toch ook harstikke gezond.

Suzanne Kröner-Rosmalen is advocaat financieel toezicht in de Financial Markets Group van Stibbe.