Brexit + Dividend = Nexit


Al meer dan een jaar viert het Verenigd Koninkrijk feest vanwege het Brexit vooruitzicht. Het is u allen natuurlijk welbekend hoeveel aantrekkingskracht het VK heeft gekregen sinds dat beroemde referendum.

Bedrijven staan in de rij om zich op dit fantastische eiland te gaan vestigen. En niet alleen dat, de valuta staat daardoor ook enorm in de belangstelling: het zijn werkelijk Zwitserse taferelen geworden en men doet er alles aan om de munt een beetje te stabiliseren.

Zelden zijn de vooruitzichten voor het vestigingsklimaat, de handelsmogelijkheden, de arbeidsmarkt, het vrije verkeer van mensen, diensten en goederen, zo exceptioneel geweest als nu. Echt grote bedrijven, met hun enorme kennis en geweldige strategen, onderkennen zo’n buitenkans als eerste. 

Daarom mag het niet verbazen dat toppers als Shell, Unilever, Akzo en Philips, de fine fleur van het vaderlandse bedrijfsleven, het vuur aan de schenen van onze politieke leiders hebben gelegd. Als wij niet snel de dividendbelasting voor hun buitenlandse beleggers gaan afschaffen (ook al is er een dual listing voor zowel Shell als Unilever, in Amsterdam en in Londen dus), zullen zij hun hoofdkantoren naar dat Nirvana gaan verplaatsen.

Die aantrekkingskracht tot het hart van de Europese zelfkastijding, sorry, zelfomheining, nee, economische verfijning, valt anders niet te weerstaan.

Wat nu te doen? Feitelijk rest onze regering nog maar 1 alternatief: Nexit! Alleen als wij ook het lef hebben om een dergelijk, briljante keuze te maken en ons vestigingsklimaat dat Unique Selling Point mee te geven, blijven wij verzekerd van onze toppers. Het effect hiervan op onze werkgelegenheid moet niet worden onderschat. En denk ook nog eens aan al die andere, buitenlandse multinationals, die ons zullen smeken om een vestigingsvergunning! 

Nee, hier is al dat werk voor die tropische eilanden kinderspel bij. En dat brengt me meteen op de totaaloplossing, die ons aanzien in de wereld nog verder zal doen stijgen: de Zuid-as zal het zo druk gaan krijgen, dat haar fiscalisten Nexit als een paradijselijke oplossing zullen ervaren en ze die andere klusjes, die haar blazoen soms wat bevlekten, voortaan achterwege kan laten. 

Wouter Weijand is Chief Investment Officer bij het family office Providence Capital.