De passieve mythe


Sinds enige tijd heeft ook de AFM zich gemengd in de discussie rond actief versus passief beleggen. Dit heeft zelfs geleid tot een heuse richtlijn, die er op neerkomt, dat men passief beleggen het voordeel van de twijfel zou moeten geven.

Blijkbaar zijn er nog twijfels en hier ben ik het dan ook volmondig mee eens.

Laatst mocht ik voor een zaal klanten van een door mij geliefde grootbank in discussie met collega’s van diverse fondshuizen, actief en passief, en dus had ik maar vast wat huiswerk verricht.

Emerging Markets
Emerging Markets, daar zou deze grootbank meer in gaan beleggen en gezien de roep van de AFM lag een tracker mogelijk in het verschiet?

Hieronder ziet u de relatieve resultaten ten opzichte van de benchmark van de I-shares MSCI Emerging Markets.

2004 -1%
2005 -2,2%
2006 -1%
2007 -6%
2008 +4,5%
2009 -10%
2010 -2,4%
2011-nov

-0,8%

Haar cumulatieve achterstand op de index bedraagt tot en met 25 november -14 procent. (Bron: Bloomberg, op basis van total return en netto herbelegd dividend)

Actieve managers zouden wellicht allang ontslagen zijn, maar de passieve managers mogen zich in een steeds grotere belangstelling verheugen!

Vreemd toch, dat zo weinig onderzoek wordt gedaan naar de resultaten van trackers? En dan vooral naar de kosten. Want de management fees van trackers konden in het kielzog van de stijgende beheerlonen van actieve fondsen gemakkelijk mee omhoog. Wist u dat bovengenoemde EM MSCI-tracker rustig 0,7 procent beheerloon rekent?

Na het verbod op retrocessies
Maar straks, als de retrocessies aan distributeurs verboden zullen zijn, dan pas wordt het interessant. Veronderstel dat de fees van actieve fondsen ruwweg zullen halveren, dan krijgt u straks actief beheer voor de prijs van een tracker!

En in plaats van de gegarandeerde underperformance van trackers (in het beste geval de index minus de kosten) is er voor datzelfde geld nu kans op outperformance. Al noopt hier enige bescheidenheid natuurlijk: op langere termijn blijft 2/3 van de actieve fondsen achter bij haar benchmark maar niet 100 procent, zoals bij trackers.

Dus terwijl de AFM in haar streven naar een level playing field verzuimt deugdelijk onderzoek te doen naar de resultaten van passieve fondsen en zich actief met de keuze van fondsen lijkt te gaan bemoeien, zorgt haar interventie in het retrocessie-stelsel onbedoeld voor een forse upgrade van de actieve fondsen.

Ja, het kan raar lopen in fondsenland. Er is nog heel wat werk aan de winkel voor de consultants en fondsen-adviseurs in deze wereld. Beide stijlen, passief en actief, verdienen het om kritisch te worden gevolgd. Zonder het nadeel van de twijfel.

Wouter Weijand is fondsmanager van het BNP Paribas High Income Equity Fund.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.