Wij zijn tegen rallies


Er zijn allerlei redenen om tegen koersstijgingen van aandelen te zijn. Allereerst past het in het geheel niet in het huidige negatieve sentiment.

Aandelen blijven achter en vormen riskante instrumenten, hoor ik vooral van asset-allocators en fuduciary managers, die matching portefeuilles beheren: over de afgelopen 10 jaar hebben ze het slechter gedaan dan staatsobligaties, dus daar kan je dan ook maar beter in beleggen.

Droeve lot pensioenfondsen
Ook pensioenfondsen zijn nauwelijks of niet te spreken over aandelen: het heeft een deel van hun thans zo droeve lot bezegeld, dus begin er bij hen vooral niet over. Veel te pijnlijk allemaal.

Hun massale uittocht uit aandelen duurt nog altijd voort en kunnen ze dat niet alleen, dan helpt Piet-Hein Donner nog wel een handje. Want is je dekkingsgraad te laag, dan moet je natuurlijk het “risico” van de portefeuille verminderen, ja vooral aandelen van de hand doen.

Samen ondergaan we een versobering, bijna een soort penitentie, waar de Elckerlyc jaloers op zou worden.

Media geniet van bear market
Dan de media: met volle teugen genoot men van de bear market. Een dag niet gedaald is een dag niet geleefd, lijkt het wel. Heerlijk, al die grafieken en die dramatische verhalen, de ondergang van bank X en bedrijf Y, dat wil toch niemand gaan missen.

Wat moet je straks trouwens zonder die pensioenfondsencrisis? 

Hier is overigens een hoop troostrijks te melden, want dankzij die forse uitverkoop van de aandelenbelangen is de kans ook niet gering, dat de lijdensweg van pensioenfondsen nog een tijdje mag voortduren.

Beleggingsmix
Andere belanghebbenden bij lage aandelen zijn de consultants en actuarissen. Ook zij wijzen natuurlijk op de vreselijke (historische) resulaten van aandelen en dus op de bescheiden rol, die deze asset class in de beleggingsmix van een institutionele belegger zou moeten spelen.

Vervolgens hebben we dan ook nog de verzekeraars. Deze armlastige instituten worden thans geconfronteerd met nieuwe regelgeving (Solvency 2), die het aanhouden van aandelen in hun vrije beleggingsreserves stevig ontmoedigt.

Voor het beleggen in deze doodenge vermogenscategorie moet namelijk veel meer kapitaal worden opzij gezet dan voorheen. Dus daar kan je dan ook beter maar mee stoppen. Terwijl 30-jarige obligaties à 3 procent natuurlijk een risicoloze belegging vormen…..

Flink koersverlies
Je moet er al met al niet dus niet aan denken, dat aandelen omhoog zouden gaan. Stel je voor, +8-10 procent sinds de laatste week van augustus, met ook nog eens een flink koersverlies op lange obligaties (-10 procent op ultra lang papier). Nee, daarover valt niet naar huis te schrijven.

In de krant heb ik er overigens niets over gelezen. Nee, wij zijn namelijk tegen rallies op de aandelenmarkt: ondanks de dreiging van de markt om vroeg of laat serieus uit te breken uit deze trading range, zouden wij zoiets erg betreuren……