Deze pagina wordt u aangeboden door Nordea Asset Management
Nordea Asset Management
Marjo Koivisto

Klimaatbelegger beschikt over steeds meer relevante data

Schaarsheid van data is een van de grote uitdagingen voor klimaatbeleggers. Bedrijven en beleggers boeken echter steeds meer vooruitgang. 'De belangrijkste drijver is dat klimaatmaatregelen inmiddels ook economisch gezien hout snijden', stelt Marjo Koivisto, co-head responsible investments bij Nordea.

Wat is de financiële invloed van klimaatverandering op bedrijven? Hoe meet je de impact van maatregelen die bedrijven nemen? En wat is de financiële schade als bedrijven niets doen ter voorbereiding? Op deze en andere vragen zoeken beleggers die willen inspelen op klimaatverandering en de maatregelen daartegen, antwoorden.

Nordea houdt zich sinds 2000 bezig met klimaatgerelateerd beleggen. De klimaatpionier beschikt daarbij dankzij uitgebreide research-inspanningen over steeds meer relevante data. 'We hebben daartoe onder meer klimaatscenario- en financiële modellen', stelt Koivisto. De modellen zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke vindingen, maar ook op de groeiende hoeveelheid bedrijfsdata. 'Ook risico-analyses zijn van belang. We kijken niet alleen naar beleggingskansen, maar hebben dankzij onze 'Climate Risk Analysis' in de loop der jaren ook waardevolle inzichten over klimaatrisico's gekregen', aldus Koivisto.

Kansen

Goede en betrouwbare data over klimaat en ESG maken het voor beleggers mogelijk om beleggingskansen te benutten. Bovendien kunnen klimaatrisico's in de portefeuille worden beperkt. De beschikbaarheid van relevante data groeit, door steeds betere modellen, maar ook doordat de inspanningen bij bedrijven en beleggers toenemen. Betrouwbare data kunnen tot betere resultaten leiden, voor beleggers én voor bedrijven zelf.

Esg-criteria zijn bij Nordea inmiddels in het hele beleggingsproces geïntegreerd, om over de hele breedte de risk-adjusted returns te verbeteren. Voor specifiek het klimaat heeft Nordea een aantal thematische fondsen. Koivisto: Daarbij wordt niet enkel belegd in bedrijven die verschil kunnen maken, maar die ook zorgen voor alpha.' Dat is ook goed mogelijk omdat klimaatrisico's en -kansen nog niet echt in de beurskoersen van bedrijven zitten verwerkt, aldus Koivisto.

Positieve ontwikkelingen zijn er onder meer in de automotive industrie waar elektrificatie een steeds grotere rol speelt. Andere industrieën gaan minder snel, zoals nutsbedrijven, maar maken vorderingen, stelt Koivisto.

Beleggers zullen verder rekening moeten houden met verschillende klimaatrisico's, zo blijkt uit het betoog van Koivisto. Allereerst zijn er bedrijven die schade zullen ondervinden van de gevolgen van de klimaatverandering. Bereiden deze bedrijven zich voor of niet? Ook zijn er bedrijven die (nog) niet klaar zijn voor de transitie naar een CO2-neutrale economie. 'Als er straks een prijskaartje komt te hangen aan CO2-uitstoot – en daar gaan we vanuit, want het is nodig – zal het businessmodel van deze bedrijven niet meer levensvatbaar blijken. In beleggerstermen heten ze stranded assets', aldus Koivisto. Met name bedrijven in de olie- en gassector lopen dat risico.

Koivisto waarschuwt ten slotte dat ook sectoren die op het oog niet kwetsbaar lijken voor klimaatverandering of -beleid, dat wel degelijk kunnen zijn. 'Bijvoorbeeld de technologiesector. Veel van deze bedrijven gebruiken veel energie. Denk aan datakoelingssystemen.'

Aanpak van dataschaarste

Klimaatscenario's zijn lastig voor beleggers toe te passen. Het zijn inschattingen die afhangen van natuurlijke factoren, maar ook van politieke daadkracht. ‘En zelfs al houden zich alle 195 landen aan het akkoord van Parijs en komen we precies uit op 1,5% temperatuurstijging, is de fysieke en financiële impact van die stijging op bedrijven niet eenduidig.'

De beschikbaarheid van goede data helpt beleggers om te midden van dergelijke onzekerheden toch goede keuzes te maken. Om die databeschikbaarheid te verbeteren , heeft Nordea zich met een groot aantal andere financiële bedrijven aangesloten bij het TCFD-initiatief van de Verenigde Naties. Deze task force stimuleert en assisteert het bedrijfsleven om klimaatrisico's beter financieel in kaart te brengen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de specifieke risico's.

Nordea droeg recentelijk bij met een case study naar de kans op en de risico's van vertragingen in de wereldwijde aanpak van klimaatveranderingen. Ook werden de mogelijke kosten per sector als percentage van de huidige beurswaarde (value at risk) berekend, alsmede de kwetsbaarheid van sectoren voor diverse scenario's van temperatuurstijging.

Actief aandeelhouderschap

Een andere manier waarop Nordea bijdraagt aan de beschikbaarheid van data is middels actief aandeelhouderschap bedrijven te assisteren relevante gegevens te genereren. Onzekerheden blijven daarbij een uitdaging voor beleggers, meent Koivisto. Het is daarom zaak voortdurend de vinger aan de pols te houden, zowel bij politieke beleidsontwikkelingen als nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zonodig moeten beleggers bijsturen.

Koivisto: geeft een voorbeeld: 'Zo gaan wij er op lange termijn vanuit dat er een wereldwijde prijs komt voor CO2-volume en dat landen zich aan Parijs houden. CO2-uitstoot wordt dan heel direct ingeprijsd in de reële economie. Op korte termijn kunnen er echter zaken veranderen, in beleid, maar ook zul je ontwikkelingen in het bedrijfsleven nauwlettend moeten volgen, zoals de vooruitgang van elektrische auto's. Ook daar moet je als belegger op in moeten blijven spelen. Ondertussen moet je als belegger op de lange termijn de transitierisico's voor bedrijven blijven monitoren.'

Uiteindelijk biedt klimaatverandering uitdagingen die overheden, bedrijven, maar ook beleggers niet meer kunnen negeren. Beleggers hoeven daartoe geen rendement in te leveren. 'Klimaatbeleggen snijdt nu ook economisch hout. Het kan je rendement verhogen, in plaats een deel ervan op te eten. We zien steeds meer rendabele beleggingskansen in de gehele waardeketen van sectoren en bedrijven. Ons risicomodel helpt ons de beste te selecteren.'