April 2011 - Zwarte zwaan, als het onverwachte komt...


Crises als die van 2008 en in Japan doen beleggers beseffen dat zij bedacht moeten zijn op het onverwachte. Lees hierover alles in deze special, als ook over inflatie, vergrijzing , kwartaalwinnaars, etc.