April 2014 - Beleggers strepen de middenklasse af. De 'American Dream' verliest zijn glans.


Met verder aandacht voor: CEO Stan Beckers over zijn toekomstvisie voor ING Investment Management; uitreiking van de Morningstar Awards is geen koopadvies en inkomensbeleggen als oplossing voor klanten met veel vermogen. In het themagedeelte aandacht voor de vraag of China een harde landing maakt of niet en wat dat voor de regio betekent.