Maart 2014 - De Bankenunie verrijst. Versterkt toezicht valt goed bij beleggers


Verder aandacht voor de actieve. vermogende belegger, robots die de werkplaats bedreigen, de eerste kwartaalrekeningen die op de deurmat van de klant vallen na de invoering van het provisieverbod. In het themagedeelte wordt de vraag gesteld of aandelen nog aantrekkelijk zijn of juist aan de dure kant.