Oktober 2014: Europa en VS in spagaat, economische divergentie verontrust beleggers.


Verder aandacht in het themagedeelte voor de eurozone, waar een stresstest de ballotage voor banken vormt voor deelname aan de bankenunie, waarin de ECB de (hoofd)toezichthouder zal zijn. Ook richt de redactie in dit gedeelte de schijnwerpers op de gulle hand van ECB-president Draghi die een opkoopprogramma voor ABS-obligaties heeft aangekondigd.