Oktober 2016: Focus op risico


Nu de groei laag is, evenals de rente en de waarderingen van vrijwel alle asset classes aan de hoge kant zijn nemen de risico's toe. Belegingsstrategen stellen dat de focus verschuift van rendement naar risico. Het themagedeelte is gewijd aan de 4de industriële revolutie die bedrijven én beleggers voor grote uitdagingen plaats.