FN Marktrapporten


Het is moeilijk om bij te blijven
Other research
12-12-2019

Nederlandse pensioenfondsen hebben moeite om te voldoen aan de steeds verdergaande eisen die gesteld worden aan hun beleggingen. De fondsen hebben sinds kort de wettelijke verplichting om een drietal niet-financiële factoren mee te nemen in hun investeringsbeslissingen. Dat betekent dat zij met hun beleggingen rekening moeten houden met de mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld het milieu en de omgeving. Hoewel de pensioenfondsen verantwoord beleggen en het voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG) hoog op de agenda hebben staan, slagen de fondsen er in beperkte mate in de huidige wetgeving volledig te volgen.