FN Marktrapporten


Duurzame transitie dwingt beleggers tot herijking van hun portefeuille
Actiam
08-07-2020

Overheden en bedrijven zetten steeds sterker in op vergroening van de economie. Samen met de economie zal ook de beleggingsportefeuille een transitie moeten doormaken. ‘Nog nooit zagen we zoveel krachten samenkomen om de wereldwijde economie te transformeren’, vat Bank of America samen in het rapport “Transforming World: The 2020s”. Deze en andere rapporten die beleggers een blik gunnen op het komende decennium hebben één rode draad: de jaren twintig van deze eeuw zullen in het teken staan van transformatie.

Categorieën

Technology | Sustainability