FN Marktrapporten


‘Don’t cry for me Argentina’ in een nieuw schuldendrama
Actiam
09-07-2020

Wederom staat Argentinië aan de rand van een schuldencrisis. De lage waarderingen van effecten bieden instapkansen, maar beleggers moeten zich wel instellen op grote volatiliteit. Een positieve uitkomst in de opgeschorte onderhandelingen met internationale schuldeisers zou de vooruitzichten voor burgers en beleggers kunnen verbeteren.

Categorieën

Argentina | Financials