FN Marktrapporten


Coffee Break 06-07-2020
Candriam
10-07-2020

De Amerikaanse economie creëerde in juni 4,8 miljoen banen, terwijl de werkloosheidsgraad er daalde tot 11,1 %. Daarna begon het coronavirus zich sneller te verspreiden in de VS, waardoor de verdere heropening van de economie in gevaar komt. De outputindex van de wereldwijde PMI voor de industrie kende een recordstijging omdat de fabrieken overal ter wereld weer verder op gang trokken. Het ondernemersvertrouwen en het aantal bestellingen bleven echter ver onder de niveaus van voor de crisis.