‘Pensioenfonds, heroverweeg afspraken met beheerder’


Pensioenfondsen hebben belang bij ondernemingen die zich richten op lange termijn waardecreatie. Om dat te stimuleren moeten de bestaande afspraken tussen pensioenfondsen en hun vermogensbeheerders worden heroverwogen.
Alfred Slager