‘Projectfinanciering EM heeft een gouden toekomst’


De voortdurende lage renteomgeving drukt ook de rendementsverwachtingen van westerse beleggers in opkomende markten. Projecten met gezamenlijke financiering door de overheid en private beleggers die voorheen niet haalbaar waren vanwege de rendementseisen van laatsten, zijn dat daarom nu wel.
Wim Vandenhoeck, Invesco